REKLAMA

Szkoła w Kopaninach już rośnie! [wideo, zdjęcia]

Po wielu latach kończą się perypetie związane z budową szkoły w Kopaninach. Z naszą kamerą odwiedziliśmy plac budowy i porozmawialiśmy z burmistrzem Miasta i Gminy Końskie Krzysztofem Obratańskim.

REKLAMA

Początkowo w tym obwodzie szkolnym istniały dwie szkoły, w Bedlnie i Grabkowie. Niestety budynki nie były przystosowane do warunków szkolnych. Dlatego też zaproponowano budowę jednej placówki dla tej okolicy. Po odnalezieniu i zakupieniu odpowiedniej działki gminnej na teren szkoły pojawił się pierwszy problem – „Początkowo zakładaliśmy, że będzie to szkoła sześcioklasowa, ale ponieważ sejm podjął decyzję o reformie systemu edukacji, musieliśmy założenia do projektowania zmienić i zamówić sobie dokumentację na szkołę ośmioklasową. To jest istotna różnica” – mówił nam Krzysztof Obratański – „Ostatecznie powstała dokumentacja szkoły ośmioklasowej z modułem przedszkolnym i salą gimnastyczną w wymiarach dedykowanych dla szkół podstawowych”.

Projekt ten nie dostał dofinansowania, ponieważ nie rozwiązywał kompleksowo problemów oświaty na tym terenie. Wynikiem tego podzielono budowę poszczególnych modułów czasowo. Najpierw ma powstać budynek szkoły, z którego dzieci będą mogły korzystać od razu po jego ukończeniu. W późniejszym terminie ma zakończyć się budowa sali gimnastycznej oraz modułu przedszkolnego.

REKLAMA

Odwiedziliśmy plac budowy między miejscowościami Kopaniny i Bedlno, gdzie widać już fundamenty szkoły.

„Po rozstrzygnięciu mamy przekazany dzisiaj plac budowy. Są wykonane już przyłącza wodociągowe i energetyczne. Rozpoczęły się wykopy, prace nad budową fundamentów, na przygotowanie uzupełnień do ich kontynuacji. Termin wskazany w przetargu i zawarty w umowie to luty 2020 roku. Mam nadzieję, że on zostanie dotrzymany i że dzieci dzisiaj chodzące do szkoły w Grabkowie, ale też dojeżdżający z tej okolicy do innych szkół, bo ze względu na warunki panujące w szkole w Grabkowie część rodziców wolała dowozić dzieci do Modliszewic, do Stadnickiej Woli, do innych szkół koneckich, że ta nowa szkoła przyjmie w połowie roku szkolnego dzieci z tego obwodu szkolnego i że będzie to szczęśliwe rozwiązanie” – opowiadał konecki burmistrz.

Krzysztof Obratański opowiadał też o tym, że złożony został wniosek o dofinansowanie budowy sali gimnastycznej przez Ministerstwo Sportu. Jeśli uda się je zdobyć to szybko zostanie ogłoszony przetarg na ten cel. Jeśli nastąpi to niedługo to istnieje szansa na to, że prace ruszą jeszcze zanim ukończona zostanie szkoła.

Projekt obecnie realizuje skarżyska firma Arkadiusza i Waldemara Pawliszaków. Koszt budowy mieści się w kwocie 3 350 000 złotych. Budynek zawierać będzie osiem klasopracowni, pokój nauczycielski, gabinet dyrektora, a także bibliotekę i świetlicę. Burmistrz przewiduje, że po ogłoszeniu przetargu budowa reszty modułów nie potrwa zbyt długo. Poza tym mówi też, że ma powstać specjalna droga skrótowa do szkoły –„Równolegle z budową szkoły podjęliśmy prace nad wykonaniem dokumentacji na budowę drogi, która jest skrótem łączącym Sworzyce i Grabków z Bedlnem. To jest droga, która przebiega 200 metrów od budynku szkoły. Ma ona służyć do bezpiecznego przemieszczania się dzieci poza drogą krajową 749, dlatego że ta droga Końskie-Żarnów jest drogą bardzo obciążoną ruchem”.

To potwierdza, że uczniowie placówki będą mogli czuć się bezpiecznie na jej terenie. Wyjście ze szkoły będzie prowadziło do mało ruchliwej drogi w Bedlnie. A skrót, który połączy ją ze wspomnianymi przez burmistrza miejscowościami na pewno ułatwi transport dzieci do miejsca nauczania.

Zdjęcia:

REKLAMA

Dodaj komentarz