REKLAMA

Szkoły Uniwerek w Końskich ogłaszają nabór na rok szkolny 2022/2023!

O wszystkich szczegółach rekrutacyjnych informuje sekretariat pod numerem telefonu 41 375 20 21 oraz drogą e-mailową [email protected]. Zachęcamy również do zapoznania się ze stroną internetową: www.uniwerek-kielce.pl oraz profilem na FB – Szkoły Uniwerek w Końskich.

REKLAMA

Szkoły Uniwerek w Końskich mieszczą się w centrum miasta Końskie, przy ulicy Piłsudskiego 72. Szkoła posiada własne zaplecze dydaktyczne: pracownie zawodowe i komputerowe, znajdujące się w jasnych i przestrzennych salach dydaktycznych, gdzie  uczniowie pod okiem wyspecjalizowanej kadry pedagogicznej mogą korzystać z licznych pomocy dydaktycznych takich jak: tablice multimedialne, telewizory, rzutniki, tablety i laptopy z dostępem do Internetu itp.

REKLAMA

Uczniowie są wspierani i motywowani przez specjalistyczną pomoc psychologiczno – pedagogiczną, którą objęty jest każdy z nich, według indywidualnych potrzeb. Szkoła stale dostosowuje się do potrzeb środowiska lokalnego i warunków ekonomicznych. Dostosowaniu do rynku pracy i cech regionu służy przemyślany dobór zawodów. Szkoła wprowadza nowe trendy w nauczaniu, poszerza podstawowy zakres działań o własne inicjatywy. Nowoczesnym rozwiązaniem jest nawiązanie współpracy z wyższymi uczelniami (m.in. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach).
Placówka umożliwia uczniom rozwijanie swoich pasji i zainteresowań, poprzez pracę w samorządzie uczniowskim, innych organizacjach szkolnych, zajęciach pozalekcyjnych i kołach zainteresowań. Uczniowie biorą udział w różnego rodzaju przedsięwzięciach i inicjatywach na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej.

Wycieczki szkolne

Akademie i uroczystości szkolne

Uczniowie Naszej Szkoły osiągają sukcesy w konkursach powiatowych.

Biorą udział w warsztatach rękodzieła artystycznego.

Chętnie uczestniczą w zbiórkach niosąc tym samym pomoc chorym dzieciom lub skrzywdzonym i bezdomnym zwierzętom.

Zbiórka karmy

Zbiórka gier i zabawek dla chorych dzieci

Szkoły Uniwerek w Końskich zapraszają do zapoznania się z ofertą edukacyjną na rok szkolny 2022/2023
Branżowa Szkoła I stopnia
• nauka trwa 3 lata
• kształci w zakresie przedmiotów ogólnokształcących oraz branżowych
• program nauczania uwzględnia praktyczną naukę zawodu, która odbywa się u pracodawców
• uczeń pobiera wynagrodzenie za pracę, a okres szkoły wlicza mu się do lat pracy
• umożliwia uzyskanie dyplomu w wybranym zawodzie po zdaniu egzaminów zawodowych bądź czeladniczych

W ramach Branżowej Szkoły I stopnia uczeń może podjąć naukę w jednym z wybranych zawodów:
• fryzjer
• kucharz
• sprzedawca
• piekarz
• cukiernik
• mechanik pojazdów samochodowych
• elektromechanik pojazdów samochodowych
• monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
• stolarz
• betoniarz – zbrojarz
• blacharz samochodowy
• krawiec
• murarz – tynkarz
• ślusarz

Lubisz wykonywać konkretną pracę, masz uzdolnienia praktyczne, potrafisz już wykonywać niektóre czynności związane z określonym zawodem, chcesz szybko zdobyć zawód i usamodzielnić się -zdecyduj się na BRANŻOWĄ SZKOŁĘ I STOPNIA!

Nasi uczniowie – młodociani pracownicy mogą nabywać konkretne umiejętności i poszerzać swoje kwalifikacje aktualnie cenione na rynku pracy podczas praktycznej nauki zawodu.

Szkoła współpracuje z licznymi pracodawcami z terenu powiatu koneckiego, są to m.in.

Zakład „Auto-Complex Paweł Wasik” ul. Leśna , 26-200 Końskie
Praktyki w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych/ elektromechanik pojazdów samochodowych

„Produkcja i Sprzedaż Pieczywa – Jan Kowalewski” ul. Krakowska 51, 26-200 Końskie
Praktyki w zawodzie piekarz

„Salon fryzjerski KATY” ul. Iwo Odrowąża 11, 26-200 Końskie
Praktyki w zawodzie fryzjer

Technikum Zawodowe
• nauka trwa 5 lat
• szkoła przygotowuje do egzaminu maturalnego i zawodowego
• proponuje przedmioty na poziomie rozszerzonym
• program nauczania obejmuje oprócz przedmiotów ogólnych i zawodowych, także praktykę zawodową
• zdanie egzaminu maturalnego umożliwia kontynuowanie nauki na studiach wyższych
• szkoła umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu technika w wybranym zawodzie po zdaniu egzaminów zawodowych

Do Technikum rekrutacja prowadzona jest na następujące kierunki:
• technik budownictwa
• technik informatyk
• technik hotelarstwa
• technik ochrony środowiska
• technik pojazdów samochodowych
• technik mechanik
• technik żywienia i usług gastronomicznych
• technik usług fryzjerskich
• technik geodeta
• technik architektury krajobrazu

Jeśli masz wyraźne zainteresowania zawodowe, chcesz zdobyć określony zawód i kontynuować naukę na studiach wyższych – wybierz TECHNIKUM ZAWODOWE!

Liceum ogólnokształcące
• nauka trwa 4 lata
• zapewnia wykształcenie ogólne
• wybrane przedmioty realizowane są na poziomie rozszerzonym, w zależności od wybranego profilu
• kontynuowanie nauki na studiach wyższych po zdaniu egzaminu maturalnego

Jeżeli osiągasz bardzo dobre wyniki w nauce, masz różnorodne zainteresowania, rozumiesz potrzebę stałego uzupełniania wiedzy, jesteś otwarty na zmiany zachodzące na świecie i wiążesz swoją przyszłość z ukończeniem studiów wyższych – to LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE jest dla Ciebie najlepszym wyborem!

SZKOŁY UNIWEREK W KOŃSKICH OFERUJĄ:
– bogatą ofertę kształcenia – kształcimy w zawodach poszukiwanych na rynku pracy
– profesjonalną kadrę nauczycielską
– dogodną lokalizację w centrum miasta
– solidne przygotowanie do egzaminów zawodowych i maturalnych
– indywidualizację potrzeb i możliwości każdego ucznia
– opiekę psychologiczno – pedagogiczną
– lekcje w miłej atmosferze
– SZKOŁY SĄ CAŁKOWICIE BEZPŁATNE

Informujemy, że rekrutacja na rok szkolny 2022/2023 już trwa! Wszyscy zainteresowani mogą składać podania o przyjęcie do szkoły w trybie stacjonarnym – w Sekretariacie Szkoły, który mieści się w siedzibie Szkół Uniwerek w Końskich przy ulicy Piłsudskiego 72. Można także przesyłać w formie skanu na adres [email protected]. Podania o przyjęcie do szkoły są dostępne na profilu na FB – Szkoły Uniwerek w Końskich bądź na stronie internetowej www.uniwerek-kielce.pl.

ogłoszenie płatne

REKLAMA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *