REKLAMA

Stypendium dla uczniów z gminy Fałków

O stypendium mogą ubiegać się pełnoletni uczniowie, rodzice, opiekunowie prawni dzieci uczęszczających do szkół mieszkający na terenie Gminy Fałków. Wnioski są dostępne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społe...