REKLAMA

Ogłoszenie – diagnoza strategiczna

Gmina Ruda Maleniecka zaprasza do zapoznania się z diagnozą strategiczną dotyczącą projektu „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Fałków, Radoszyce, Ruda Maleniecka do roku 2030″....