REKLAMA

Uroczyste ślubowanie w koneckim Mechaniku

„Wiedzę możemy zdobywać od innych, ale mądrości musimy się nauczyć sami” – pod takim hasłem 10 października 2023 r. w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Końskich miało miejsce uroczyste ślubowanie klas pierwszych połączone z Dniem Edukacji Narodowej. Podczas uroczystości upamiętniona została 250 rocznica utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.

REKLAMA

Młodzież podczas części artystycznej zaprezentowała rys historyczny związany z powołaniem pierwszego Ministerstwa Oświaty. Uczniowie, którzy uzyskali najlepsze wyniki w nauce po szkole podstawowej, złożyli uroczyste ślubowanie na Sztandar szkoły. Dyrektor Beata Jakubowska wręczyła wyróżniającym się uczniom legitymacje szkolne i identyfikatory. Uroczyste ślubowanie w imieniu swoich klas złożyli: Gwardecki Łukasz kl. I TI, Szokalski Rafał kl. I TUISEO/TAK, Ferens Jakub kl. I TFiM, Drab Szymon kl. I TPS, Gierczak Szymon kl. I TE

REKLAMA

Słowa podziękowania za trud włożony w edukację i wychowanie młodzieży, codzienną pracę dyrektor Beata Jakubowska skierowała do wszystkich nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, a następnie wręczyła nauczycielom Nagrody Dyrektora Szkoły. Tym wyróżnieniem zostali uhonorowani: Michał Anioł, Donata Banasik, Witold Fitas, Urszula Krzywkowska, Izolda Mikulska, Renata Miler, Michał Myszkowski, Monika Ogłoza, Michał Paczyński, Grzegorz Sapieja, Rafał Sobczyk, Dariusz Stolarczyk i Sebastian Szwedkowicz. Nagrodę Starosty Koneckiego otrzymali: Agnieszka Nowak, Magdalena Robak i Łukasz Sękowski.

W imieniu Rady Rodziców głos zabrała przewodnicząca Aneta Florczyk-Dziurdź. Uczniowie z Samorządu Uczniowskiego przekazali wszystkim nauczycielom słodkie upominki oraz wygrawerowane, drewniane podkładki z napisem „Super Nauczyciel”. Część artystyczną przygotowali: Katarzyna Bury, Agnieszka Nowak, Michał Anioł i Rafał Sobczyk.

Zdjęcia:

REKLAMA

Dodaj komentarz