REKLAMA

Uwaga osoby niepełnosprawne! Są pieniądze na dofinansowania

Dofinansowania do szkoleń, uzyskania prawa jazdy, zakupu sprzętu elektronicznego, czy wózków inwalidzkich możliwe są w ramach programu „Aktywny Samorząd”, do udziału w którym zapraszają Powiat Konecki, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z Końskich i Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.  Z powyższego dofinansowania mogą skorzystać osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz spełniające kryteria programowe (o szczegóły należy pytać w PCPR Końskie). 

REKLAMA

Na co można pozyskać środki? Przewidziano wsparcie między innymi na:

REKLAMA
 • Zakup i montaż oprzyrządowania do samochodu służącego niepełnosprawnemu
 • Zrobienia prawa jazdy
 • Utrzymania sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
 • Szkolenia w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania
 • Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego i
 • Pomoc w zakresie zakupu wózka inwalidzkie o napędzie elektrycznym
 • Pomoc w utrzymaniu sprawności  technicznej skutera lub wózka o napędzie elektrycznym
 • Zakup protez (przynajmniej o III poziomie jakości)
 • Utrzymanie techniczne już posiadanej protezy
 • Pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego
 • Dofinansowania do pomocy w utrzymaniu i opiece nad osobą zależną (żłobki, przedszkola itd.)
 • Uzyskanie wykształcenia na poziomie wyższym (studia, szkoły policealne itd.)

REKLAMA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *