REKLAMA

Wstąp w szeregi ZSP nr 3 w Końskich. Zobacz ofertę rekrutacyjną [zdjęcia]

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą rekrutacyjną ZSP nr 3 (Ekonomik) w Końskich. Zobaczcie specjalnie przygotowaną prezentację z pełną ofertą szkoły. Wszystkie informacje znajdziecie także w poniższym artykule. Więcej także na: ekonomik-konskie.pl, a o wszystkie szczegóły można pytać mailowo: [email protected] oraz telefonicznie: 41 372 34 68.

REKLAMA

NOWOŚĆ: Technik rachunkowości – Jest to zawód z obszaru administracyjno-usługowego, a osoba pracująca na tym stanowisku odpowiada w danej firmie lub instytucji za szeroko pojętą rachunkowość i może podjąć zatrudnienie na stanowisku głównego księgowego. Technik rachunkowości zajmuje się, m.in. księgowaniem i wystawianiem faktur, rozliczaniem świadczeń oraz składek pobieranych przez ZUS, jak też przygotowywaniem sprawozdań czy analiz finansowych. Rozlicza on również wynagrodzenia, często przy użyciu specjalistycznego oprogramowania komputerowego. Ponadto technicy rachunkowości kontaktują się z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. W związku z tym do ich obowiązków należy, m.in. wystawianie zaświadczeń, sporządzanie i wysyłanie deklaracji podatkowych oraz ubezpieczeniowych, a także zgłaszanie nowych pracowników do ZUS.
Osoba na tym stanowisku ma obowiązek sprawdzić dokumenty przekazane przez firmę klienta zarówno pod względem merytorycznym, jak też prawnym. Następnie, w oparciu o zweryfikowane dane z dokumentów oraz informacje przekazane przez przedsiębiorcę, technik rachunkowości rozlicza finanse firmy względem Skarbu Państwa. Później dokumenty umieszczane są w segregatorach i przechowywane przez cały rok podatkowy.

REKLAMA

Technik handlowiec i technik ekonomista to zawody z najstarszą tradycją w tej szkole. Są one ponadczasowe, gdyż zawsze będzie na nie zapotrzebowanie. Absolwenci ekonomika bez trudu znajdują zatrudnienie na lokalnym rynku pracy. Spotykamy ich w koneckich bankach, Urzędzie Skarbowym, Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, Urzędzie Miasta i Gminy, Starostwie Powiatowym, a także w wielu prywatnych firmach i przedsiębiorstwach, gdzie pracują jako księgowi, pracownicy sekretariatów lub zajmują kierownicze stanowiska. Jako dobrzy specjaliści dają się poznać już podczas praktyk zawodowych, które odbywają właśnie w tych instytucjach. Bardzo wielu uczniów po ukończeniu technikum podejmuje naukę na studiach wyższych o kierunkach ekonomicznych. Jak sami twierdzą, wiadomości i umiejętności wyniesione ze szkoły sprawiają, że dużo lepiej radzą sobie z takimi przedmiotami jak: rachunkowość, prawo, statystyka niż absolwenci szkół ogólnokształcących.
Szkoła nawiązała stałą współpracę z Wyższą Szkołą Ekonomii Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach. W jej ramach uczniowie uczestniczą w wykładach, spotkaniach z przedstawicielami uczelni, a najlepszy absolwent technikum otrzymuje indeks na wybrany kierunek studiów i fundowane przez Rektora czesne za pierwszy rok studiów. To duża szansa dla uczniów zdolnych i ambitnych, lecz z uboższych rodzin, których nie zawsze stać na opłacenie nauki.

Rozwijająca się w Końskich sieć supermarketów daje ogromne szanse absolwentom technikum handlowego. Nasi uczniowie zostają przygotowani do pracy nie tylko w punktach sprzedaży, ale również do obsługi klienta w firmach handlowych, produkcyjnych i usługowych. Często również podejmują pracę jako przedstawiciele handlowi.

Technik informatyk to zawód, który jest jednym z najbardziej poszukiwanych zawodów na europejskim rynku pracy. Informatycy znajdują zatrudnienie we wszelkich gałęziach gospodarki rynkowej w Polsce. Technik informatyk diagnozuje oprogramowanie, projektuje strony internetowe, tworzy aplikacje internetowe, projektuje i tworzy sieci komputerowe, projektuje bazy danych, instaluje oprogramowanie, dobiera sprzęt do konkretnych sytuacji, potrafi posługiwać się dokumentacją techniczną, podejmuje i planuje prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Technik informatyk tworzy oraz administruje stronami WWW i systemami zarządzania treścią, projektuje i tworzy aplikacje desktopowe internetowe oraz mobilne. Świetnie radzi sobie w tworzeniu, administrowaniu i użytkowaniem elektronicznych baz danych. Politechnika Świętokrzyska objęła patronatem dydaktycznym klasy o profilu technik informatyk.

TECHNIK Teleinformatyk to specjalista branży IT zajmujący się technologią transmisji danych i narzędziami do sterowania przepływem informacji za pomocą różnych mediów -przewodowych i bezprzewodowych (np. sieci komputerowych, sieci komórkowych). Teleinformatyk posiada kwalifikacje zawodowe, które łączą wiedzę i umiejętności z zakresu telekomunikacji, informatyki i elektroniki. Odpowiedzialny jest za projektowanie, wdrażanie, eksploatowanie, administrowanie oraz konserwowanie systemów i sieci teleinformatycznych.

W ramach tych zawodów działa LokalnA AkademiA CISCO, którA organizuje kursy: IT Essentials, CCNA R & S, Cybersecurity oraz Programowanie C++,C i w języku Python. Powyższe certyfikaty to międzynarodowe dokumenty potwierdzające umiejętności zawodowe, wysoki poziom wiedzy, znajomość rozwiązań technologicznych oraz umiejętności z zakresu projektowania, konfiguracji i zarządzania sieciami komputerowymi. Dodatkowe kwalifikacje są szczególnie ważne dla osób rozpoczynających studia, jak i tych podejmujących pracę.

Hotelarz i turysta to ciągle zawody przyszłości. Są alternatywą dla młodych ludzi, którzy są otwarci na świat i nie boją się podjąć pracy poza miejscem zamieszkania. Wystarczy prześledzić internetowe oferty zatrudnienia, by wiedzieć, jak duże jest w kraju zapotrzebowanie na dobrych specjalistów w tej branży, która stale się rozwija i poszerza swoją ofertę. Warto zaznaczyć, że dla tych zawodów szkoła przygotowała szczególnie atrakcyjną ofertę edukacyjną. Oprócz tradycyjnych zajęć młodzież uczestniczy w wycieczkach specjalistycznych do renomowanych hoteli i ośrodków wypoczynkowych.
Na stałe szkoła współpracuje z hotelami: Malinowy Zdrój – Medical Spa w Solcu Zdrój, Słoneczny Zdrój w Busku Zdroju, OSSA Congress et Spa w Ossie k. Rawy Mazowieckiej i Qubus w Kielcach.
Ta forma zajęć cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród uczniów i pozwala im poznać praktyczne aspekty zawodu hotelarza i turysty. Długoletnimi partnerami szkoły są także Centrum Informacji Turystycznej w Końskich i koneckie PTTK. Dzięki współpracy młodzi ludzie poznają specyfikę obsługi turystycznej. Corocznie młodzież uczestniczy w Targach Agro-Travel oraz w konkursie towarzyszącym tej imprezie. Uczniowie klas hotelarskich i turystycznych poszerzają swoją wiedzę w ramach wprowadzanych w szkole innowacji pedagogicznych: etykieta w życiu codziennym i zawodowym oraz edukacja regionalna. Codzienność pracy w branży hotelarsko-turystycznej młodzież poznaje dzięki praktykom zawodowym w różnych Ośrodkach wczasowych oraz w biurach podróży. Wielu uczniów zainspirowanych praktykami podjęło pracę w w/w ośrodkach.

Klasy technikum gastronomicznego cieszą się w naszej szkole największą popularnością. Wynika to na pewno po części z mody, która zapanowała w całej Polsce na gotowanie i zdrowe odżywianie. Coraz więcej młodych osób z pasją kulinarną przychodzi do naszej szkoły, by uczyć się gotować i zdobyć dyplom technika żywienia i usług gastronomicznych. Nowocześnie wyposażone pracownie stanowią doskonałe zaplecze do nauki tego zawodu. Uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności na zajęciach praktycznych prowadzonych w szkole i podczas praktyk zawodowych, które odbywają się w ośrodkach wczasowych. Zajęcia praktyczne stanowią bardzo dobre przygotowanie do przyszłej pracy. Uczniowie obsługują przyjęcia i bankiety dla wczasowiczów z Polski i zagranicznych turystów. Pobyt na miesięcznej praktyce, pod opieką wychowawcy ze szkoły, to nie tylko nauka zawodu, ale także bezcenna lekcja samodzielności, odpowiedzialności, dobrych manier, zachowania w różnych sytuacjach, podejmowania decyzji, współdziałania w zespole pracowniczym i koleżeńskiej grupie. Dobra jakość kształcenia sprawia, że absolwenci technikum gastronomicznego bardzo dobrze zdają egzaminy zawodowe i bez trudu znajdują zatrudnienie w koneckich restauracjach i kawiarniach.

Uczniowie ZSP nr 3 w Końskich mają możliwość rozwijać swoją wiedzę i doskonalić umiejętności w różnorodny sposób: udział w kołach przedmiotowych, projektach, konkursach. Pracują również dla innych na rzecz środowiska lokalnego, najmłodszych, chorych i niepełnosprawnych. Współpracują ze swoimi koleżankami i kolegami z koneckich szkół podstawowych i ponadpodstawowych. W obecnej rzeczywistości liczy się nie tylko fachowość i dobry zawód, ale także solidne wykształcenie i dobre przygotowanie do matury, która daje wybór podjęcia pracy lub kontynuowania nauki na studiach wyższych. Nauczyciele Zespołu Szkól Ponadpodstawowych nr 3 nie szczędzą starań, aby wszyscy ich uczniowie przystąpili do egzaminów końcowych i aby jak najlepiej je zdali. Uzyskiwane przez młodzież wyniki z egzaminów maturalnych, (podobnie jak z egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie) w każdym roku są wyższe niż przeciętny wynik zdawalności w kraju, województwie i powiecie. Wyniki te są potwierdzeniem dobrej jakości kształcenia w naszej placówce, ale przede wszystko przepustką do kariery i sukcesu.

Drogi ósmoklasisto!
Jeśli chcesz się uczyć i zdać maturę, jeśli chcesz zdobyć atrakcyjny zawód, jeśli nie boisz się wyznań i chcesz poszerzać swoje horyzonty – Przyjdź do nas. My dajemy dobry wybór. Wszystkim uczniom zapewniamy wysoki poziom nauczania, indywidualne podejście do ich problemów, profesjonalne doradztwo zawodowe, bezpieczeństwo i miłą rodzinną atmosferą.

Więcej także na: ekonomik-konskie.pl, a o wszystkie szczegóły można pytać mailowo: [email protected] oraz telefonicznie 41 372 34 68

Zobacz prezentację szkoły – kliknij TUTAJ. 

Materiał sponsorowany

REKLAMA

Dodaj komentarz