REKLAMA

Zakończył się okres sprawozdawczy dla strażaków z gminy Radoszyce [zdjęcia]

Zakończyła się kampania sprawozdawcza w jednostkach Ochotniczej Straży Pożarnej działających na obszarze Gminy Radoszyce. Przedstawiciele zarządów jednostek przedstawili szczegółowe sprawozdania z działań w 2023 roku.

REKLAMA

Początek każdego roku oznacza dla strażaków czas walnych zebrań sprawozdawczych, które stanowią istotny punkt w kalendarzu działalności. To właśnie wówczas dokonuje się bilansu minionego roku, rozlicza się z realizacji planów oraz przedstawia się nowe strategie i cele. Coroczne organizowanie zebrań sprawozdawczych w jednostkach OSP wynika z przepisów statutowych, które nakładają na nie tę procedurę.

REKLAMA

Na terenie gminy Radoszyce, zebrania sprawozdawcze odbywały się w okresie od 10 lutego do 17 marca. W ramach tych spotkań zarządy jednostek OSP przedstawiły kompleksowe sprawozdania z działalności w roku 2023, włączając w to analizę finansową oraz raporty komisji rewizyjnych. Dodatkowo, podjęto uchwały w sprawie planowanych działań i budżetów na nadchodzący rok.

Kulminacyjnym momentem cyklu zebrań było Walne Zebranie Sprawozdawcze w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Radoszycach, które odbyło się w niedzielę 17 marca. W tym wydarzeniu uczestniczyli nie tylko członkowie straży, ale także ważni goście, w tym burmistrz Miasta i Gminy Radoszyce Michał Pękala, prezes Zarządu Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Radoszycach dh Wiesław Basiak oraz komendant Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Radoszycach dh Łukasz Janiszewski. Ponadto, podczas ostatniego spotkania sprawozdawczego w jednostce OSP Radoszyce, swoją obecność zaznaczyli Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Andrzej Bętkowski, zastępca komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Końskich kpt. Krzysztof Kolekta oraz komendant Komisariatu Policji w Radoszycach nadkom. Jarosław Smołuch.

Zdjęcia (gmina Radoszyce):

REKLAMA

Dodaj komentarz