REKLAMA

Gmina Gowarczów z budżetem na 2018 rok [zdjęcia]

Tuż przed Nowym Rokiem w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Gowarczów odbyło się ostatnie w tym roku posiedzenie Rady Gminy. Jedną z ważniejszych uchwał było przyjęcie przygotowanego projektu budżetu na rok 2018 oraz zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

REKLAMA

Budżet został przyjęty większością głosów – ośmiu radnych było za, pozostali albo byli przeciw albo wstrzymali się od głosu. Radni nie mieli dodatkowych pytań dotyczących uchwały – większość kwestii została omówiona podczas grudniowych posiedzeń Komisji Rady Gminy. Podczas sesji nadano też Statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gowarczowie, przyjęto Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Wójt Gminy Stanisław Pacocha zwrócił uwagę na jak wielu polach będą rozkładać się przyszłoroczne inwestycje i dofinansowania.

REKLAMA

W projektach ujęto m.in. takie dziedziny jak:
– bezpieczeństwo a w tym: drogi, chodniki, projekty oświetlenia, zakup samochodu dal OSP;
– oświata w tym: dofinansowanie dla szkół, przebudowa przedszkola;
– sport w tym: budowa stadionu, dofinansowanie Klubu „Tęcza”, budowa siłowni napowietrznej w Rudzie Białaczowskiej;
– służba zdrowia w tym: zakończenie wyczekiwanej inwestycji budowy ośrodka zdrowia;
– kultura w tym: organizacja Dnia Dziecka, Festynu Rodzinnego, Dnia Kobiet, przebudowa świetlic w Bernowie oraz w Bębnowie, doposażenie Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej;
– wsparcie dla seniorów w tym dofinansowanie do wycieczki;
– ochrona środowiska w tym: utylizacja eternitu, wymiana pieców węglowych na gazowe, projekt kanalizacji
– rozwój gminy poprzez wykup gruntów pod zalew w Rudzie Białaczowskiej;
– dofinansowanie do remontu obiektów sakralnych;
– opieka socjalna w tym m.in.: współpraca z Bankiem Żywności, przygotowanie paczek Mikołajowych

Kwota przeznaczona w 2018 roku na wydatki inwestycyjne to ok 3 miliony złotych.

Tekst i foto: UG Gowarczów.

Zdjęcia:

REKLAMA
REKLAMA