REKLAMA

Pieniądze na fotowoltaikę trafią do powiatu koneckiego

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego rozdzielił już ponad 60 milionów złotych, które trafią do mieszkańców jako dofinansowanie do zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych. Wiadomo już, że skorzystają na tym także gminy powiatu koneckiego. 

REKLAMA

W ramach konkursu jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki i stowarzyszenia mogły się ubiegać o wsparcie na projekty związane z zakupem urządzeń czy budową infrastruktury służących do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych – energii słonecznej, geotermalnej oraz aerotermalnej. Energia wytworzona z montowanych instalacji musi być zużywana przede wszystkim na potrzeby własne gospodarstw domowych uczestniczących w projekcie, czyli zasilać instalacje w budynkach mieszkalnych, a tylko jej niewykorzystana część może być odprowadzana do sieci zewnętrznej, np. elektroenergetycznej.W tym konkursie maksymalna wartość dofinansowania dla jednego wniosku nie mogła przekroczyć 3 mln zł, a maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania – 60% kosztów kwalifikowalnych.

REKLAMA

Na ogłoszony przez Urząd Marszałkowski konkurs wpłynęło 31 projektów – wszystkie pozytywnie przeszły ocenę formalną i merytoryczną. 22 z najwyższą oceną punktową – decyzją Zarządu Województwa – otrzymają dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego, 9 pozostałych trafiło na listę rezerwową. Wniosek z powiatu koneckiego złożył Staropolski Związek Gmin i Miast i wiadomo już, że otrzyma on dotację. Skorzystają więc mieszkańcy sześciu gmin powiatu koneckiego: Słupia Konecka, Smyków, Ruda Maleniecka, Radoszyce, Końskie, Fałków. Od początku w działania skierowane na pozyskanie środków na fotowoltaikę zaangażowani byli burmistrzowie i wójtowie tych jednostek: Krzysztof Obratański (przewodniczący związku, burmistrz Końskich), Józef Śliz (wójt gminy Smyków), Henryk Konieczny (wójt gminy Fałków), Leszek Kuca (wójt gminy Ruda Maleniecka), Michał Pękala (burmistrz Radoszyc) i Robert Wielgopolan (wójt gminy Słupia Konecka).

REKLAMA

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

REKLAMA