REKLAMA

Relacja wideo: I sesja Rady Gminy Słupia Konecka 2018-23

W czwartek po raz pierwszy zebrała się nowa Rada Gminy Słupia Konecka. Radni złożyli przysięgi, zaprzysiężono też wójta Roberta Wielgopolana. W końcu wybrano nowe prezydium rady. 

REKLAMA

Po tym jak zawiłości związane z organizacją inauguracyjnej sesji wytłumaczył gminny prawnik Sylwester Ziębicki oficjalnie obrady rozpoczął radny senior Wiesław Szymański. Po nim głos zabrała Marzanna Liczberska, przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej. Liczberska wręczyła zaświadczenia o wyborze na radnego piętnastu radnym, a w dalszej kolejności także o wyborze na wójta Robertowi Wielgopolanowi –„Na pewno rozpoczynanie tej drugiej kadencji to wspaniałe uczucie. Jak się okazało cieszę się zaufaniem społeczeństwa, zostałem ponownie wybrany na wójta. Mam tę świadomość, że działania, które podjąłem w poprzedniej kadencji spotkały się z uznaniem naszych mieszkańców i pozwalają mi na to by kontynuować dalej wszelkie już rozpoczęte prace, wszelkie inwestycje, które dalej będziemy chcieli realizować. Myślę, że ten pięcioletni okres z nową radą gminy to będzie jeszcze dużo więcej przedsięwzięć w celu poprawy życia mieszkańców naszej gminy, ale też warunków infrastruktury: przede wszystkim drogowej, czy budynków użyteczności publicznej, bo jeszcze jest wiele do zrobienia. Co do nowej rady to jestem przekonany, że powinno być wszystko w porządku. Na pewno wypracujemy na drodze pewnych kompromisów realizację wszystkich działań. Tak jak w poprzedniej kadencji realizowaliśmy te wszystkie zadania, bo na sesjach to tak wyglądało zgodnie: większość głosowań kończyło się jednogłośnie lub prawie jednogłośnie. To było jednak następstwem tego, że na komisjach było dużo dyskusji, padało wiele argumentów. Radni jednak zawsze potrafili porozumieć się w ważnych sprawach dla gminy i myślę, że będzie podobnie w tej kadencji.” – mówił do naszej kamery po odbiorze zaświadczenia o wyborze na wójta Robert Wielgopolan.

Radni wspólnie z wójtem Słupi Koneckiej Robertem Wielgopolanem.

W dalszej części radny Piotr Zięcik jako najmłodszy wywoływał do ślubowania poszczególnych członków rady, a Ci słowami „Ślubuję” lub „Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg” deklarowali, że przez kolejne pięć lat będą służyć lokalnej społeczności.

REKLAMA

Podczas sesji w celu wyboru przewodniczącego Rady Gminy Słupia Konecka i jego zastępców powołano komisję skrutacyjną w składzie: Teresa Kucharska, Stanisław Komisarski i Piotr Zięcik. Po przeprowadzeniu tajnych głosowań okazało się, że przewodniczącym został Mirosław Wilk z poparciem 12 głosów, przy 1 przeciwnym i 2 nieważnych. –„Postaram się spełnić Państwa potrzeby. Działać tak żeby współpraca między radą a wójtem układała się jak najlepiej. Dziękuję”  – mówił tuż po wyborze na przewodniczącego Mirosław Wilk.

Na zastępców Mirosława Wilka wybrano Jarosława Kaczmarka oraz Józefa Skrobisza. Pod koniec sesji  swoje ślubowanie złożył także wójt Robert Wielgopolan.

Zdjęcia:

Wójt Wielgopolan z nowym przewodniczącym Rady Gminy Słupia Konecka Mirosławem Wilkiem.

REKLAMA

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *