REKLAMA

Relacja wideo: I sesja Rady Miasta i Gminy Końskie 2018-23

Pod okiem kamer i z głosowaniem na specjalnych tabletach. W takich warunkach odbyła się I sesja Rady Miasta i Gminy Końskie w kadencji 2018-2023. Podczas niej ślubowanie złożyli wszyscy radni oraz burmistrz Krzysztof Obratański. Wybrano także Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy oraz jego zastępców. 

REKLAMA

Zgodnie z przyjętym zwyczajem pierwszą sesję otworzył i poprowadził tak zwany radny senior. W przypadku Końskich najstarszym rajcą jest Helena Rozmus związana z Prawem i Sprawiedliwością. Radna Rozmus we wstępie przedstawiła decyzję komisarza wyborczego w sprawie wygaśnięcia mandatu Krzysztofa Obratańskiego w związku z objęciem funkcji burmistrza. Następnie oddała głos Przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej Wandzie Zbroszczyk. Ta zaś wręczyła zaświadczenia wybranym radnym, a są to: Lidia Wiśniewska, Michał Cichocki, Barbara Galant, Zbigniew Kowalczyk, Mariusz Brzozowicz, Paweł Pisiałek, Artur Dajer, Andrzej Kosierkiewicz, Regina Maciejczyk, Helena Rozmus, Karol Cygankiewicz, Zbigniew Kucharski, Zbigniew Hybik, Piotr Słoka, Lucjan Górecki, Marek Kozerawski, Wiesław Malicki, Ewa Samson, Krzysztof Sota i Andrzej Nowak. Na sesji nie pojawił się Sławomir Marczewski, który także uzyskał mandat radnego. Jak jednak wiadomo od kilku dni Marczewski zrzeka się swojej funkcji, a jego miejsce w radzie zajmie Jan Grot.

Swoje zaświadczenie mówiące o wyborze na funkcję burmistrza odebrał także Krzysztof Obratański. Następnie skierował on do zgromadzonych kilka słów –„Być może to jest dobry czas by podziękować wszystkim tym, którzy współpracowali ze mną w poprzedniej kadencji. Współpracowali nie tylko ze mną jako burmistrzem, ale w ogóle z gminą jako jednostką samorządową. Państwu radnym poprzedniej kadencji, sołtysom, dyrektorom jednostek organizacyjnych i wszystkim społecznikom, którym dobra przyszłość naszego miasta, naszych czterdziestu sołectw była bliska, ważna i swój czas, energie skierowali na realizację postulatu by czynić dobro. Proszę Państwa miejska historia naszego miasta zaczynała się w połowie XVIII wieku. To wówczas wydany został akt relokacji miasta, które przeszło do historii pod nazwą Końskie Wielkie. Nazwa była tylko wyrazem pewnego oczekiwania, bo mała kilkutysięczna mieścina dopiero miała w przyszłości rosnąć i odgrywać większą rolę. Mijały lata i Końskie przestały być wielkie w nazwie, choć miały swoje wielkie chwile. Nawet wtedy kiedy wśród naszych sąsiadów obowiązywała inna nazwa tego miasta, bo w okresie okupacji język niemiecki znał dla naszego miasta inne określenie – Banditenstadt. Dzisiaj możemy być z niego dumni, mimo że określenie to było pejoratywne. Jest naszą wspólną sprawą – moją, Państwa radnych, Państwa sołtysów, wszystkich mieszkańców miasta i gminy Końskie by w ciągu najbliższych pięciu lat miasto Końskie, gmina Końskie na powrót stały się wielkie. Mamy ku temu wszelkie szanse i możliwości. Zbudujmy razem Końskie Wielkie!” – przemawiał do zgromadzonych Krzysztof Obratański.

REKLAMA

Krzysztof Obratański prezentuje zaświadczenie dotyczące wyboru na burmistrza Końskich.

Kolejnym punktem sesji było ślubowanie wszystkich radnych. Rotę ślubowania odczytała radna Helena Rozmus, a do wypowiedzenia słowa „Ślubuję” lub zwrotu „Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg” wywoływał najmłodszy radny Artur Dajer. W dalszej części sesji ślubował także burmistrz Krzysztof Obratański.

W międzyczasie rajcy musieli wybrać swojego przewodniczącego na najbliższe pięć lat. Jedyną kandydaturę Piotra Słoki zgłosił Zbigniew Kucharski. Komisja skrutacyjna w składzie: Regina Maciejczyk, Karol Cygankiewicz i Krzysztof Sota przeprowadziła tajne głosowanie. Piotra Słokę na przewodniczącego ostatecznie wybrano przy 17 głosach za i 3 przeciw. –„Serdecznie dziękuję wszystkim radnym za wybór mnie na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Końskich. Jest to dla mnie poważne wyzwanie i myślę, że temu podołam. Bardzo dziękuję za zaufanie. Obiecuję, że godnie będę reprezentował Radę Miejską na zewnątrz, sumiennie wykonywał swoje obowiązki przewodniczącego. Będę prowadził obrady zgodnie z zasadami statutu i zwykłych ludzkich zasad przyzwoitości. Jestem zwolennikiem burzliwych obrad, jestem zwolennikiem tego by na sesjach Rady Miejskiej ścierały się różne wizje, różne pomysły dla naszej gminy tak byśmy mogli wybrać najlepsze dla naszych mieszkańców. Cenię ludzi za ich odrębne zdanie, inne zdanie. Szanuję takie postawy i obiecuję, że z tego powodu nie będę nikomu zabierał głosu, ani nie dawał głosu. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za wybór, a przy okazji gratuluję radnym wyboru w tej kadencji.” – mówił nam Piotr Słoka tuż po wyborze na przewodniczącego.

Radni nowej kadencji z nowym przewodniczącym Piotrem Słoką niemal w komplecie – brakuje tylko Jana Grota.

Następnie zgłoszono dwie kandydatury na stanowiska wiceprzewodniczących. Przy 15 głosach za i 5 przeciw wiceprzewodniczącym został Zbigniew Kucharski, a przy 16 za i 4 przeciwnych wybrano Wiesława Malickiego.

„Z całego serca dziękuję za okazane mi zaufanie. Wybór mój na stanowisko wiceprzewodniczącego nie zwalnia mnie z bycia radnym i realizowania tego co głosiłem w kampanii wyborczej. To nie zmienia faktu. Kampania wyborcza i mój program wyborczy będzie jeszcze bardziej szczegółowo realizowany. Obiecuję z całego serca, że poświęcę się w całości dla pracy rady.” – mówił wiceprzewodniczący Wiesław Malicki.

„Ze swojej strony chciałbym podziękować wszystkim radnym, którzy obdarzyli mnie zaufaniem i zagłosowali na mnie. Tych którzy głosowali przeciwko mojej kandydaturze będę starał się przekonać jednak do siebie, że nie jestem taki zły na jakiego wyglądam. Moje działania dotychczasowe pokazały, że starałem się i będę się starał. Bardzo dziękuję.” – powiedział po wyborze na wiceprzewodniczącego radny Zbigniew Kucharski.

W ten sposób poznaliśmy prezydium Rady Miasta i Gminy w Końskich. Na kolejnych sesjach ustalone zostaną między innymi komisje oraz ich szefowie. Wkrótce powinniśmy poznać także nazwiska wiceburmistrzów Końskich na najbliższe lata.

Zdjęcia (Paulina Adamczyk, Anna Klusek):

Piotr Słoka – nowy przewodniczący rady miejskiej.

REKLAMA

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *