REKLAMA

ZSP nr 1 w Końskich – oferta rekrutacyjna

Popularny Mechanik niebawem przejdzie kompletną renowację za przeszło 6 milionów złotych i stanie się najnowocześniejszą szkołą w powiecie. Przedstawiamy ofertę edukacyjną tej placówki.

REKLAMA

TUiSEO

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 można kształcić się zawodowo kończąc edukację po trzech latach, a także w czteroletnim technikum. Ta druga opcja kończy się maturą.

REKLAMA

Poszczególnie kierunki przedstawiamy w osobnych materiałach wideo, które również są do odnalezienia w Informatorze Gimnazjalisty.

Technikum nr 1
Technik architektury krajobrazu (z elementami kosmetologii)

Kwalifikacja
R.21. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu
R.22. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu
Jest to kierunek, w którym specjaliści technicy architektury krajobrazu są przygotowywani do urządzania, pielęgnowania i konserwacji terenów zieleni i zadrzewień oraz projektowania elementów architektury krajobrazu. Po ukończeniu szkoły mogą być zatrudniani w przedsiębiorstwach prowadzących działalność w zakresie projektowania, zakładania i pielęgnowania obiektów architektury krajobrazu, a także prowadzić własną działalność gospodarczą w tym zakresie. Obecnie istnieje duże zapotrzebowanie na specjalistów w tym zawodzie.

Technik elektryk

Kwalifikacje
K1 – Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
K2 – Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych
K3 – Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

Technik elektryk uczestniczy w projektowaniu i konstruowaniu, produkcji, montażu, eksploatacji, naprawach i utrzymywaniu w ruchu aparatury, maszyn i urządzeń elektrycznych oraz systemów zasilania energią elektryczną. Zajmuje się również pracami i badaniami o charakterze elektrotechnicznym, może też świadczyć pomocy techniczną przy pracach badawczo-rozwojowych dotyczących aparatury, maszyn i urządzeń elektrycznych.

2016-04-26_174053

Technik informatyk (wojskowo – sportowa)

Kwalifikacje
K1 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych
K2 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami
K3 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

Absolwenci technicy informatycy mogą być zatrudnieni na stanowiskach instalatorów, administratorów, projektantów i programistów systemów operacyjnych, sieci komputerowych, baz danych oraz instalatorów i konserwatorów sprzętu komputerowego.

Technik pojazdów samochodowych

Kwalifikacja
M.42. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

Absolwent tego kierunku jest przygotowany do realizacji praktycznie wszystkich zadań związanych z procesem naprawy, badań i obsługi pojazdów samochodowych, a także prowadzeniem dokumentacji serwisowej, sprzedażą samochodów i szeroko rozumianymi usługami motoryzacyjnymi.

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Kwalifikacje
K1 Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
K2 Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Uczniowie w trakcie nauki zdobywają wiedzę i umiejętności niezbędne do organizowania i wykonywania prac związanych z montażem, kontrolowaniem pracy oraz konserwacją i naprawą instalacji i urządzeń do pozyskiwania energii odnawialnej (np. energii wiatru, wody, Słońca). Absolwenci szkoły kształcącej w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej będą przygotowani do organizowania i wykonywania prac związanych z montażem instalacji systemów energetyki odnawialnej, montażu i demontażu urządzeń do pozyskiwania energii odnawialnej, kontrolowania pracy urządzeń i instalacji systemów energetyki odnawialnej oraz wykonywania konserwacji oraz naprawy urządzeń i instalacji systemów energetyki.

Technik agrobiznesu
Technik elektronik
Technik mechanik

2016-04-26_173816

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1
Mechanik motocyklowy
M.45. Diagnozowanie i naprawa motocykli
1. Diagnostyka podzespołów i zespołów motocykli
2. Naprawa i obsługa motocykli

Elektromechanik pojazdów samochodowych
Operator obrabiarek skrawających
Mechanik monter maszyn i urządzeń
Ślusarz

002

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
ul. S. Staszica 5, 26-200 Końskie

Sekretariat (41) 372 69-41
Warsztaty szkolne (41) 372 31-49

[email protected]

 

artykuł sponsorowany

REKLAMA

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *