REKLAMA

30 września ruszy drugi nabór na wsparcie dla firm związane z COVID-19

4 mln zł – taką kwotę unijnego wsparcia przeznaczył Zarząd Województwa Świętokrzyskiego na dotacje obrotowe dla firm poszkodowanych przez pandemię COVID-19. Będzie to już drugi nabór, który zaplanowano na 30 września.

REKLAMA

Nabór skierowany jest do firm z sektora mikro i małych przedsiębiorstw z terenu województwa świętokrzyskiego, które w związku z pandemią koronawirusa znalazły się w trudnej sytuacji ekonomicznej.

REKLAMA

– Mimo systematycznego odmrażania gospodarki, nadal bardzo duża grupa firm, m.in. z branży turystycznej, transportowej, wystawienniczej czy przemysłu spotkań odczuwa ogromne problemy i ma przychody znacząco niższe niż przed pandemią – mówi Andrzej Bętkowski, marszałek województwa świętokrzyskiego. – Dlatego podjęliśmy decyzję o ogłoszeniu kolejnego naboru na dotacje obrotowe. To odpowiedź na sugestie świętokrzyskich przedsiębiorców.

Marszałek Bętkowski dodaje, że obecnemu naborowi przyświeca idea, by w sposób maksymalny wesprzeć najbardziej poszkodowane przez pandemię firmy. – Chcemy wesprzeć przedsiębiorców najbardziej dotkniętych przez pandemie, dlatego też przyjęliśmy zasadę, iż wnioski będą oceniane według kolejności – od najwyższego średniego spadku obrotów z wybranych trzech miesięcy – tłumaczy marszałek.

O wsparcie mogą się starać firmy, które odnotowały spadek obrotów o co najmniej 30 proc. w okresie wybranych trzech miesięcy w 2020 r. począwszy od 1 maja do 31 sierpnia 2020 r. w porównaniu do analogicznych trzech miesięcy 2019 r., w związku z zakłóceniami gospodarki na skutek COVID-19. Spadek obrotów o co najmniej 30 proc. musi być wykazany w każdym z trzech wybranych miesięcy, nie ma możliwości wyciągania średniej. W przypadku przedsiębiorców, dla których nie jest możliwe porównanie przychodów w tych miesiącach 2019 r., miesiącem porównawczym dla spadku obrotów jest styczeń lub luty 2020 r. Jest to najważniejsza zmiana w stosunku do sierpniowego naboru na dotacje obrotowe.

– Istotną zmianą jest również wprowadzenie minimalnego poziomu przychodu ze sprzedaży netto w miesiącach, przyjętych do porównania spadku przychodów – podkreśla Jacek Sułek, dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach. – Z analizy wniosków złożonych w poprzednim naborze wynika, iż pewna część firm wykazywała niezwykle niskie przychody – na poziomie kilkuset, a nawet kilkudziesięciu złotych w miesiącach, które podlegały porównaniu. Np. firma wykazała przychód w marcu 2019 r. na poziomie 200 zł, a w marcu 2020 r. przychód 0 zł. Zatem strata wynosiła 100 proc. Jednak wnioskowana dotacja wynosiła aż 7,5 tys. zł miesięcznie. Pojawia się zatem wątpliwość, czy uzasadnione jest przekazywanie przedsiębiorcy dotacji w wysokości znacznie przekraczającej wartość miesięcznych przychodów firmy. W związku z powyższym w obecnym naborze założono, iż kwota przychodów nie może być niższa niż 1/3 kwoty wnioskowanego dofinansowania.

Łączna kwota unijnego wsparcia przeznaczona w ramach naboru na dotacje obrotowe to 4 mln zł, Zarząd Województwa Świętokrzyskiego zapowiada jednak, że może ona zostać zwiększona. Nabór wniosków odbędzie się 30 września od godz. 9.00 do godz. 15.00. Wnioski należy składać wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu, który dostępny jest pod adresem: https://obrotowe.rpo-swietokrzyskie.pl

Szczegółowe informacje na temat naboru (regulamin oraz niezbędne dokumenty) dostępne są na stronie internetowej:

http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/item/4084-oglaszenie-naboru-nr-rpsw-02-05-00-iz-00-26-328-20-w-trybie-nadzwyczajnym-dla-przedsiebiorcow-na-finansowanie-kapitalu-obrotowego

REKLAMA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *