REKLAMA

Bezrobocie mniejsze niż rok temu. Przedstawiamy statystyki z pierwszego półrocza [wideo]

Podczas XXXV sesji Rady Powiatu Koneckiego dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Końskich Jacek Werens przedstawił sprawozdanie dotyczące bezrobocia w naszym regionie na dzień 30 czerwca 2021 roku. Przedstawiamy Państwu statystyki zawarte w sprawozdaniu oraz porównujemy je z poprzednimi latami.

REKLAMA

„Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w ewidencji na koniec roku 2020 wynosiła 3743 osoby, stopa bezrobocia 12,7%, natomiast na koniec stycznia 2021 roku liczba bezrobotnych wzrosła o 117 osób i wynosiła 3860 osób, stopa bezrobocia 13,1%. Wyższa stopa bezrobocia na początek roku jest zjawiskiem normalnym, związanym z brakiem prac sezonowych. W kolejnych miesiącach odnotowaliśmy spadek osób bezrobotnych – w lutym o 35 osób, w marcu o 101 osób, w kwietniu o 132 osoby, w maju o 141 osób i w czerwcu o 141 osób. Stan na koniec czerwca to 3310 osób bezrobotnych. Dodam informację, że w kolejnych miesiącach również nastąpił spadek – w lipcu o 116 osób, w sierpniu o 61 osób. Stan na koniec sierpnia to 3133 osoby bezrobotne i stopa poniżej 11, bo 10,8%” – przemawiał podczas sesji Rady Powiatu dyrektor PUP Końskie Jacek Werens.

Poziom bezrobocia na koniec czerwca 2021 roku był niższy o 380 osób w porównaniu do 30 czerwca 2020 roku, niższy o 433 osoby w porównaniu do 31 grudnia 2020 roku i niższy o 550 osób w porównaniu do końca stycznia bieżącego roku.

REKLAMA

W ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy na koniec czerwca tego roku bezrobotne pozostawały 1823 kobiety i 1487 mężczyzn. 22,3% to bezrobotni z prawem do zasiłku, 68,7% to mieszkańcy wsi, 11,4% to osoby do 25. roku życia, a ponad 28% ma powyżej 50. lat. 56,7% to osoby długotrwale bezrobotne.

Fot. konecki.powiat.pl.

„Stopa bezrobocia na koniec czerwca 2021 roku kształtowała się w powiecie na poziomie 11,4% i była niższa o 1,3% od stopy dla powiatu odnotowanej na koniec 2020 roku. Stopa bezrobocia w województwie na koniec czerwca tego roku wynosiła 7,9%, a w kraju 5,9%. W pierwszym półroczu bieżącego roku zarejestrowano 1958 osób bezrobotnych, z tego po raz pierwszy 285 osób, a po raz kolejny 1673 osoby. Wyrejestrowano 2391 bezrobotnych, z czego 1447 z powodu podjęcia pracy” – kontynuował przedstawianie sprawozdania Jacek Werens.

W pierwszym półroczu bieżącego roku pracodawcy zgłosili do koneckiej jednostki 1299 wolnych miejsc pracy, czyli o 380 więcej w porównaniu do pierwszego półrocza minionego roku. Najwięcej wolnych stanowisk pracy złożono w takich zawodach jak pracownik produkcji, ślusarz, pomocniczy robotnik budowlany, kierowca samochodu ciężarowego, robotnik gospodarczy i kucharz.

W 2021 roku PUP Końskie otrzymał środki z Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości niemal 14,5 miliona złotych. W ramach przyznanych środków w pierwszym półroczu zaktywizowano zawodowo 1062 osoby, najwięcej w ramach staży, pracy interwencyjnych, robót publicznych i jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. W programie tzw. Tarczy Antykryzysowej w roku 2020 przeznaczono niemal 29 milionów złotych, w tym roku udało się pozyskać na ten cel niemal 8 milionów. Obecnie realizowana jest tylko jedna forma wsparcia – dotacja dla mikro i małych przedsiębiorstw, a konkretnie skierowana jest ona do sklepików szkolnych.

REKLAMA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *