REKLAMA

Burmistrz Końskich ogłasza konsultacje społeczne

Burmistrz Miasta i Gminy Końskie informuje o rozpoczęciu i zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w mieście i gminie Końskie.

REKLAMA

Przedmiotem konsultacji jest projekt Uchwały o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w mieście i gminie Końskie stanowiącej etap wstępny do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla miasta i gminy Końskie. Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag i propozycji odnośnie projektu uchwały.

REKLAMA

Konsultacje przeprowadzone będą w terminie od dnia 20 maja do dnia 20 czerwca 2022 r.

Projekt uchwały wraz z diagnozą, potwierdzającą spełnienie przez obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji przesłanek ich wyznaczenia, oraz formularzem konsultacyjnym zostanie udostępniony w dniu 20maja 2022 r. w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Końskich w zakładce „Strefa Obywatela – Program Rewitalizacji”. Od tego dnia będzie również dostępny do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Końskich przy ul. Partyzantów 1, w pokoju nr 19 (zachodnie skrzydło pałacowe), po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod numerem telefonu (41) 372 32 49 wew. 212.

Interesariuszami rewitalizacji w rozumieniu ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji są w szczególności: mieszkańcy obszaru rewitalizacji; właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego; mieszkańcy gminy spoza obszaru rewitalizacji; podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą; podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne; jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne; organy władzy publicznej, inne podmioty realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

Konsultacje prowadzone będą w formie:

 1. otwartego spotkania konsultacyjnego w dniu 30 maja 2022 r. (poniedziałek) o godz. 17.00 w auli Szkoły Podstawowej Nr 1 w Końskich przy ul. Armii Krajowej 2. W ramach spotkania autorzy diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji omówią cele, zasady i etapy procesu rewitalizacji, przedstawią metodykę i wyniki przeprowadzonej diagnozy oraz będą gotowi do odpowiedzi na pytania i udziału w dyskusji.
 2. debaty w formule on-line na platformie ZOOM w dniu 7czerwca 2022 r. (wtorek) o godz. 18.00. Debata pomyślana jest jako okazja do kontynuowania ewentualnej dyskusji ze spotkania otwartego, jak i możliwości udziału w konsultacjach osób, które nie mogły uczestniczyć w spotkaniu stacjonarnym. Z myślą o tych osobach w ramach debaty przedstawione zostaną te same treści, które będą prezentowane na spotkaniu otwartym.Wszyscy chętni do udziału w debacie proszeni są o zgłoszenie się drogą elektroniczną na adres e-mail: [email protected] do 3 czerwca 2022 r. – zwrotnie otrzymają informacje techniczne dotyczące sposobu dołączenia do warsztatów.
 3. zbierania uwag w wersji elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego (do pobrania od 20 maja 2022 roku ze strony Biuletynu Informacji Publicznej lub ze strony internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Końskich z zakładki „Strefa Obywatela – Program Rewitalizacji”) – wypełnione formularze należy przesyłać na adres e-mail: [email protected]
 4. zbierania uwag w wersji papierowej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego (do pobrania od 20 maja 2022 roku ze strony Biuletynu Informacji Publicznej lub ze strony internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Końskich z zakładki „Strefa Obywatela – Program Rewitalizacji” lub do pobrania w pokoju nr 19 (zachodnie skrzydło pałacowe w godzinach 7.30-15.30)– wypełnione formularze należy przesyłać na adres: Urząd Miasta i Gminy w Końskich, ul. Partyzantów 1, 26-200 Końskie z dopiskiem „rewitalizacja” lub dostarczyć do pokoju wskazanego powyżej.

Nie będą rozpatrywane uwagi:

 1. z datą wpływu przed dniem 20maja 2022 r. i po dniu 20czerwca 2022 r.
 2. przesłane w innej formie niż na formularzu konsultacyjnym.

REKLAMA

3 thoughts on “Burmistrz Końskich ogłasza konsultacje społeczne

 1. To ja proponuje rewitalizacje skwerka. Aby tą „patelnie”, „wyspe ciepła” zamienić na coś bardziej przyjazne ludziom.
  Na coś w stylu „zielonej wyspy”, „azylu cienia”, na trawnik, zieleń, małe krzewy. Aby ten skwerek ożył, był zielony, przyjazny dla ludzi i dzieci.

 2. Z tych konsultacji nic nie wynika, później jest mówione, żeby w swoje pomysły samemu się angażować:)
  Wiadomo o co chodzi:)

 3. Ludzie wyrzucają dobre rzeczy na śmietnik, ale złych burmistrzów trzymają. Pora by ktoś zrobił porządek ze starymi rupieciami, bo ciężko oddychać…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *