REKLAMA

Do 2060 roku liczba mieszkańców naszego województwa spadnie o 30%

W województwie świętokrzyskim wystąpi największy w kraju relatywny spadek liczby ludności. Do 2060 r. liczba mieszkańców województwa będzie o 30,6% mniejsza niż w 2022 r. Depopulacja dotknie wszystkie powiaty, a największa będzie w powiecie skarżyskim, który straci 44,3% mieszkańców. Tak wskazuje „Prognoza ludności na lata 2023-2060” Głównego Urzędu Statystycznego.

REKLAMA

Prognozowany jest duży ubytek liczby ludności w wieku 0-17 lat, czyli osób w wieku przedprodukcyjnym. W perspektywie do 2060 r. będzie ich o 45,0% mniej niż w 2022 r. Znacznie mniej będzie także osób w wieku produkcyjnym (kobiety 18–59, mężczyźni 18-64 lata) – o 43,2%. Wzrośnie natomiast liczba ludności w wieku poprodukcyjnym (kobiety 60 lat i więcej, mężczyźni 65 lat i więcej) – o 7,3%. Realizacja takiego scenariusza spowoduje znaczące zmiany w strukturze wieku populacji województwa. Udział dzieci i młodzież w ludności ogółem będzie wynosił 13,4%, tj. 3,5 p.proc. mniej niż w 2022 r. Potencjalne zasoby pracy będą stanowiły 47,2% (o 10,5 p.proc. mniej). Odsetek osób w wieku emerytalnym wzrośnie w porównaniu z 2022 r. o 13,9 p.proc. do poziomu 39,4%.

REKLAMA

W konsekwencji na 100 osób w wieku produkcyjnym będzie przypadało 112 osób w wieku nieprodukcyjnym (w 2022 r. przypadały 74 osoby). Zmiany struktury pokoleniowej jeszcze pełniej obrazuje indeks starości. Przewiduje się, że w 2060 r. na 100 wnuczków (0-14 lat) będzie przypadało 336 babć i dziadków (65 lat i więcej), podczas gdy w 2022 r. było ich 156.

O postępującym starzeniu się populacji województwa świadczy także prognozowane przesunięcie wieku środkowego ludności z 44,3 lat w 2022 r. do 53,6 lat w 2060 r. Mediana wieku kobiet będzie wyższa (56,1 lat) niż mężczyzn (51,4 lat).

Przewiduje się dalszy spadek liczby urodzeń. Warto podkreślić, że skala urodzeń zależy od liczby potencjalnych matek, na którą wpływ mają również pozostałe komponenty zmiany demograficznej (tj. umieralność i migracja). W wyniku zmniejszającej się zbiorowości kobiet w wieku prokreacyjnym będzie zmniejszała się liczba urodzeń. Na koniec horyzontu prognozy urodzeń będzie o 43,4% mniej niż w 2022 r. Liczbę zgonów będzie charakteryzowała natomiast zmienna dynamika. W konsekwencji różnica między urodzeniami a zgonami zwiększy się z minus 7630 w 2022 r. do minus 10444 w 2060 r.

W wyniku starzenia się ludności oraz ubytku potencjalnych zasobów migracyjnych zmniejszy się odpływ mieszkańców województwa. Przewiduje się, że w 2060 r. w świętokrzyskim osiedli się nieco więcej osób niż wymelduje, przez co saldo migracji wewnętrznych wyniesie 0,3 tys. osób. Przez cały horyzont prognozy liczba osób przyjeżdżających z zagranicy i meldujących się na pobyt stały w województwie będzie większa od liczby emigrujących (w 2060 r. o 619 osób), przez co utrzymywać się będzie dodatnie saldo migracji zagranicznych.

Źródło: „Prognoza ludności na lata 2023-2060”, GUS

REKLAMA

5 thoughts on “Do 2060 roku liczba mieszkańców naszego województwa spadnie o 30%

 1. Mefisto pisze:

  Czy sugeruje Pani, że starych ludzi jest za dużo? Nawet jeżeli nie, to tak można odebrać stwierdzenie o „postępującym starzeniu się”. I nie każdy odrzuci to jako przejaw przedmiotowego stosunku do człowieka.
  To co wynika z danych jest oznaką cywilizowania się człowieka, nic poza tym.

 2. Dariusz pisze:

  Będą nowi obywatele PiS już ich sprowadza

 3. Adam pisze:

  Dariusz,faktycznie ,tłumy ich sa w polskich miastach,gdzie sie nie obrócisz wszedzie
  tłumy imigrantów ,strach wyjsc z domu ….nie to co np w Belgii cz we Francji ,tam jest spokój a u nas ?

  Chłopie ,zmien dilera.

 4. konecczanin pisze:

  Już jadą z Bollywood nowi obywatele kraju. Zapłacili po 40tys. euro pisowi i w zamian otrzymają honorowe obywatelstwo polskie, darmowe mieszkania, zasiłki i 500+. Oczywiście nie będę musieli pracować, będą żyć z zasiłków tak jak elektorat pisowski.

 5. Patologia pisze:

  Taki efekt 500+ patologia pisowska przepija zasiłki pod sklepem. Zamiast dać pracę to zrobili leni na bezrobociu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *