REKLAMA

Doczekamy się ścieżki rowerowej do Kazanowa? Za nami konsultacje społeczne w sprawie

Z końcem czerwca zakończyły się konsultacje społeczne w związku z projektem dotyczącym „Budowy chodnika, ścieżki pieszo – rowerowej z zatokami autobusowymi w ciągu drogi krajowej 42 na odcinku Nowy Kazanów – Końskie”. To oznacza, że jesteśmy coraz bliżej zrealizowania projektu, który od lat zapowiada Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. 

REKLAMA

Gmina na wniosek projektanta zamierzenia przedłożyła mieszkańcom miasta i gminy Końskie plany sytuacyjne celem zapoznania się i wniesienia uwag w trybie konsultacji społecznych. Z planem można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy w Końskich.  Uwagi do projektu były zaś zbierane do końca czerwca 2024 r. i przekazane do GDDKiA.

REKLAMA

Celem inwestycji jest separacja ruchu pieszego i rowerowego od ruchu samochodowego, a tym samym poprawa bezpieczeństwa ruchu i zapewnienie bezpiecznej komunikacji pieszo- rowerowej na odcinku pomiędzy miejscowościami oraz w samej miejscowości Nowy Kazanów.

W przedstawionej koncepcji, na orientacji oraz planach sytuacyjnych, pokazany został przebieg drogi z projektowanymi chodnikami i ścieżką rowerową. Ponadto w opracowaniu przedstawiono lokalizację proponowanych do budowy dwóch zatok autobusowych wraz z miejscem na wiatę przystankową, w miejscu istniejących przystanków. Dodatkowo zaproponowane zostały trzy przejścia dla pieszych przez drogę DK42 oraz przejść dla pieszych na wlotach podporządkowanych do drogi krajowej.

O dalszych postępach związanych z tą inwestycją będziemy Państwa informować na bieżąco.

REKLAMA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *