REKLAMA

Egzamin maturalny 2020 – wyniki w województwie i powiecie

Uczniowie poznali dziś wyniki z egzaminu maturalnego. Sprawdziliśmy jak maturzyści z powiatu koneckiego poradzili sobie na tle kolegów z innych powiatów województwa świętokrzyskiego. 

REKLAMA

 

REKLAMA

W województwie świętokrzyskim do egzaminów ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych egzaminu maturalnego w terminie głównym  (w czerwcu) przystąpiło 8 846 tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych (liceów ogólnokształcących i techników). Co czwarty maturzysta w województwie świętokrzyskim nie zdał egzaminu dojrzałości. Tak wynika ze sprawozdania,  które opublikowała dziś Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi. W zeszłym roku maturę zdało 79,9% uczniów, w tym 73,4%.

Zdawalność w poszczególnych powiatach

W tym roku najlepiej wypadli maturzyści z powiatu włoszczowskiego ze zdawalnością na poziomie 88%, a najgorzej z powiatu kazimierskiego – 57%. Uczniowie z powiatu koneckiego znaleźli się na czwartym miejscu ze zdawalnością na poziomie 76%.

buski – do matury przystąpiło 478 uczniów, zdawalność 80%
jędrzejowski – 443 uczniów, zdawalność 73%
kazimierski – 202 uczniów, zdawalność 57%
kielecki – 223 uczniów, zdawalność 68%
konecki – 484 uczniów, zdawalność 76%
opatowski – 285 uczniów, zdawalność 81%
ostrowiecki – 794 uczniów,  zdawalność 74%
pińczowski – 171 uczniów, zdawalność 58%
sandomierski – 466 uczniów, zdawalność 67%
skarżyski – 533 uczniów, zdawalność 69%
starachowicki – 569 uczniów, zdawalność 73%
staszowski – 534 uczniów, zdawalność 67%
włoszczowski – 477 uczniów, zdawalność 88%
m. Kielce – 3187 uczniów, zdawalność 74%

Zdjęcie poglądowe. Foto: archiwum tkn24.pl

Wyniki z trzech podstawowych przedmiotów

Język polski PP (średni wynik w punktach, w procentach, liczba zdających):
buski – 36,41, 52,02%, 478
jędrzejowski – 31,12, 44,46%, 445
kazimierski – 19,88, 49,71%, 43
kielecki – 28,96, 41,37%, 223
konecki – 35,05, 50,07%, 486
opatowski – 32,34, 46,20%, 286
ostrowiecki – 33,47, 47,82%, 801
pińczowski – 31,95, 45,65%,  175
sandomierski – 30,01, 42,87%, 467
skarżyski – 31,99, 45,70%, 537
starachowicki – 32,68, 46,68%, 573
staszowski – 30,90, 44,14%, 534
włoszczowski – 32,58, 46,55%, 481
m. Kielce – 36,14, 51,62%, 3 201

Matematyka PP (średni wynik w punktach, w procentach, liczba zdających):

buski – 27,19, 54,38%, 478
jędrzejowski – 26,11, 52,21%, 445
kazimierski – 20,23, 40,45%, 204
kielecki – 23,27, 46,54%, 224
konecki – 27,26, 54,52%, 488
opatowski – 29,87, 59,73%, 285
ostrowiecki – 25,99, 51,99%, 801
pińczowski – 23,58, 47,17%, 175
sandomierski – 26,01, 52,03%, 467
skarżyski – 24,62, 49,24%, 536
starachowicki – 24,76, 49,51%, 572
staszowski – 25,35, 50,70%, 534
włoszczowski – 31,45, 62,89%, 480
m. Kielce – 27,33, 54,66%, 3 199

Język angielski PP (średni wynik w punktach, w procentach, liczba zdających):

buski – 34,11, 68,23%, 457
jędrzejowski – 30,96, 61,92%, 434
kazimierski – 26,99, 53,99%, 196
kielecki – 30,41, 60,83%, 215
konecki – 33,69, 67,38%, 424
opatowski – 35,03, 70,06%, 277
ostrowiecki – 34,26, 68,51%, 764
pińczowski – 29,29, 58,58%, 168
sandomierski – 32,73, 65,47%, 458
skarżyski – 33,68, 67,37%, 495
starachowicki – 34,48, 68,96%, 553
staszowski – 31,57, 63,14%, 516
włoszczowski – 37,34, 74,69%, 429
m. Kielce – 35,33, 70,67%, 3 067

 

REKLAMA

Dodaj komentarz