REKLAMA

Europejska Partia Ludowa z naszym Europosłem Siekierskim na trudne czasy UE [zdjęcia]

Trudne czasy Unii Europejskiej związane choćby z Brexitem, kryzysem migracyjnym, zagrożeniem terrorystycznym i fundamentalizmem islamskim, zwiększona rola i rosnące poparcie dla poglądów populistycznych. W tym wszystkim musi odnaleźć się Europejska Partia Ludowa, z którą przecież związani byli założyciele samej Unii (Robert Schuman – Minister Spraw Zagranicznych Francji, Konrad Adenauer – kanclerz Niemiec, Alcide de Gaspieri – premier Włoch). Z tym wszystkim w 2017 roku zmagał się też Europoseł Ziemi Świętokrzyskiej i Małopolskiej Czesław Siekierski związany z  Polskim Stronnictwem Ludowym.

REKLAMA

Europoseł Czesław Siekierski w ławach Parlamentu Europejskiego.

Wspólnota znalazła się na rozdrożu. W 60. rocznicę podpisania Traktatów Rzymskich, które dały jej początek Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker zaprezentował pięć możliwych scenariuszy dotyczących przyszłości Unii: zakładają one różne drogi – od ograniczenia integracji w wielu obszarach, a wręcz porzucenia jej po dążenie ku Unii Federalnej, mocno ze sobą zintegrowanej.

Niezależnie od wybranego scenariusza należy liczyć się z tym, że zmieni się unijny budżet, zmieni się też przydział pieniędzy dla Polski oraz polskich rolników. Przy każdym ze scenariuszy należy pamiętać o pokaźnym braku finansów brytyjskich (następstwo Brexitu). Nowy rozdział pieniędzy i podział ich tak by pokrzywdzona nie była polska wieś i polski rolnik to wyzwanie stojące między innymi przed Europosłem Czesławem Siekierskim w 2018 roku, który jest przecież Przewodniczącym Unijnej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Tylko jeden z pięciu scenariuszów zakłada mocne ograniczenie europejskiej integracji i tylko przy nim przewiduje się ograniczenie środków na finansowanie strategicznych dla Europy spraw. Każdorazowo jednak musimy się spodziewać nowego podziału unijnych pieniędzy, a więc ponownie wiele dyskusji może dotyczyć rolnictwa. Swoją aktywność zwiększyć będą musieli obrońcy Wspólnej Polityki Rolnej i polityki spójności. Ponownie trzeba będzie udowadniać, że rolnictwo jest jedną z bezsprzecznie kluczowych polityk unijnych, których funkcjonowanie przynosi realne i namacalne rezultaty dla obywateli, w postaci m.in. bezpieczeństwa żywnościowego czy znaczącego wsparcia inwestycji w mniej rozwiniętych obszarach Wspólnoty. Rok 2017 na pewno nie był najspokojniejszym w dziejach Unii.

REKLAMA

Wielkie zmiany w Niemczech i Francji

W 2017 roku na kształt Unii wielki wpływ miały mieć wybory we Francji oraz w Niemczech. Szczególnie w tym pierwszym kraju inne zakończenie wyborów prezydenckich mogło być groźne dla Wspólnoty (wiele mówiło się dojściu do władzy w tym kraju populistycznej, skrajnej prawicy, która jest eurosceptyczna). Ostatecznie w Niemczech ponownie zwyciężyła Angela Merkel, ale rozmiar jej wygranej mocno zdestabilizował scenę polityczną w tym kraju. Koalicja CDU-CSU wiele straciła, a dobry wynik zanotowała eurosceptyczna Alternatywa dla Niemiec. Można więc przewidywać, że reformy u naszych zachodnich sąsiadów będą przebiegać wolniej. We Francji prezydentem został socjalistyczny minister w rządzie Hollanda Emmanuel Macron, który w kampanii wyborczej zapowiadał m.in. liberalne reformy we francuskiej gospodarce, odnowę Unii Europejskiej oraz dalsze zacieśnianie integracji w oparciu o zreformowaną strefę euro. Partia Macrona wygrała także wybory parlamentarne, a wyniki te zostały entuzjastycznie przyjęte wśród sił proeuropejskich we wszystkich Państwach Członkowskich. Sam Macron jako swój największy dotychczasowy sukces na arenie unijnej przedstawia przeforsowanie przez niego zmiany w dyrektywie dotyczącej pracowników delegowanych, które niestety najbardziej uderzają w pracowników z Polski i naszego regionu. Dzięki zręcznym zabiegom dyplomatycznym Macron był w stanie podzielić w tej sprawie Grupę Wyszehradzką, a rząd polski pozostający w otwartym sporze z Paryżem poniósł tutaj potężną porażkę.

Europejskie problemy Polski i pożegnanie Wielkiej Brytanii

To co spędza sen z powiek polskim europosłom niezwiązanym z Prawem i Sprawiedliwością to poczynania naszego rządu. Przez ostatnie dwa lata nasz kraj z partnera i kreatora rozwiązań stał się głównie krytykantem w UE. Polska weszła w konflikt z Unią między innymi w kwestii praworządności (głównie chodzi o system sądowniczy w naszym kraju, który reformowany jest na każdym szczeblu), przyjmowania uchodźców, czy też wycinki w Puszczy Białowieskiej. Europejska Partia Ludowa, podobnie jak i PSL uważają, że działania obecnego rządu naruszają system praworządności naszego kraju.

Problemem całej Unii Europejskiej są także ciągle trwające negocjacje z Wielką Brytanią w sprawie wyjścia tego kraju ze Wspólnoty. Znaków zapytania tutaj jest wiele – politycy zastanawiają się jak ma wyglądać granica Unii, czy też przyszła relacja gospodarcza na linii UE – UK. Warto tutaj dodać, że Grupa EPL odegrała kluczową rolę na rzecz wsparcia utrzymania jedności w Parlamencie Europejskim między grupami politycznymi i miała swój wpływ na pozycje negocjacyjne Komisji Europejskiej.

Historia Grupy EPL

Logo Grupy Europejskiej Partii Ludowej w Parlamencie Europejskim.

Grupa EPL nierozerwalnie związana jest z Unią Europejką. To wywodzący się z kręgu Europejskiej Partii Ludowej dalekowzroczni politycy zaczynali inicjatywę zwaną Wspólnotą Europejską. Wspominani już Robert Schuman, Alcide de Gasperi i Konrad Adenauer zrobili pierwsze kroki ku idei Zjednoczonej Europy. To oni wraz z innymi Chrześcijańskimi Demokratami doprowadzili do powstania Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, a potem osoby związane z tym nurtem zawsze uczestniczyły w tworzeniu europejskiej polityki.

W 1979 roku Parlament Europejski po raz pierwszy wprowadził bezpośrednie, powszechne wybory. Z tej okazji grupa przyjęła oficjalnie nazwę „Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)”. EPL odgrywało ważną rolę podczas upadku Muru Berlińskiego. W każdym z krajów Europy Wschodniej i Centralnej grupa popierała działania dążące do pluralizmu. Wspierano prawdziwe demokracje i ideę zjednoczenia kontynentu. podzielonego do momentu upadku muru na dwie części. W 1999 roku EPL stała się największą siłą Parlamentu Europejskiego i od tamtej pory cały czas nią jest.

Rodzina EPL kształtowała historię europejskiej integracji. Dziś, gdy Europa ponownie stoi w obliczu wyzwań, ugrupowanie kontynuuje przestrzeganie tych tradycji, pozostając wiernym przekonaniom: zjednoczona Europa, której podstawą są wartości ludzkiej godności, wolności, praw człowieka, praworządności, solidarności i pomocniczości.

Obecnie przewodniczącym Grupy EPL w Parlamencie Europejskim jest Manfred Weber, który urodził się w 1972 r. w Niederhatzkofen (Bawaria). W 2004 r., został on wybrany na posła do Parlamentu Europejskiego, wcześniej był posłem regionalnym w Niemczech. Od 2006 r. jest członkiem prezydium Grupy EPL.

Więcej o grupie możecie Państwo poczytać na jej stronie internetowej: www.eppgroup.eu/pl

To był pracowity rok dla Grupy Europejskiej Partii Ludowej

W 2017 roku Grupa EPL inicjowała szereg przedsięwzięć, które mają służyć społeczeństwu całej Unii Europejskiej. W tych działaniach uczestniczyli też polscy parlamentarzyści związani z Polskim Stronnictwem Ludowym: Czesław Siekierski, Jarosław Kalinowski, Krzysztof Hetman i Andrzej Grzyb. Do najważniejszych działań organizacji przez minione dwanaście miesięcy należały:

Przyjęcie nowej Dyrektywy w sprawie terroryzmu; zaostrzenie prawa dotyczącego broni palnej i strefy Schengen – ich celem ma być zminimalizowanie ryzyka terroryzmu, utworzenie specjalnej komisji do spraw terroryzmu. Dzięki EPL w budżecie UE zapewniono większe środki na służby walczące z terrorem; EPL zapewniło przedłużenie działania Europejskiego Funduszu Inwestycji Strukturalnych do roku 2020 i wzmocniło jego możliwości finansowe, Unia Europejska za sprawą działań grupy przyjęła lepsze, prostsze zasady dotyczące instrumentów finansowych.

W kwestii sprawiedliwości za sprawą EPL ustanowiono Urząd Prokuratury Europejskiej, która ma ścigać oszustwa związane z funduszami europejskimi. Grupa walczyła o porozumienie CETA między UE i Kanadą; ustanowienie prawa antydupingowego; opowiedziała się za końcem roamingu w całej Unii Europejskiej, za sprawą polityków partii ludowej przyjęto też inicjatywę WiFi4EU, która ma zapewnić szerszy dostęp do wysokiej jakości internetu bezprzewodowego, w końcu zniesione mają zostać nieuzasadnione blokady regionalne na niektóre ze stron www.

Bardzo ważne dla EPL było wniesienie do budżetu Unii Europejskiej na 2018 rok zapisów o kluczowych priorytetach, czyli o wzroście miejsc pracy, poprawie warunków małych i średnich przedsiębiorstw, badaniach, migracji i bezpieczeństwie.

W końcu grupa miała też na uwadze takie problemy jak: liberalizacja stosunków z Ukrainą i Gruzją; wstrzymanie rozmów o przystąpieniu do UE dla Turcji i obcięcie funduszów dla tego kraju; zwiększone finansowanie sektora obronnego.

Czesław Siekierski na czele Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego

Nasz Europoseł, wywodzący się z Ziemi Świętokrzyskiej Czesław Siekierski stoi na czele Komisji Rolnictwa Parlamentu Europejskiego. Zadanie to jest trudne i odpowiedzialne, ale dla ludzi związanych z Polskim Stronnictwem Ludowym i w końcu Grupą Europejskiej Partii Ludowej jest to poruszanie się wśród dobrze znanych problemów i w tematyce po prostu bliskiej tym działaczom. Dla Komisji rok 2017 był trudny i szczególnie pracowity. To rok dużych zmian w wielu sferach dotyczących rolników.

Europoseł Czesław Siekierski w mijającym roku między innymi kształtował kluczową dla rolników w Europie  Wspólną Politykę Rolną.

Przede wszystkim w ostatnich miesiącach zajmowano się przeglądem Wspólnej Polityki Rolnej. To w uproszczeniu dokument określający główne kierunki jakie w kwestii rolnictwa powinny obrać kraje członkowskie. – „Należy tutaj odnotować duże kontrowersje wokół formy przeglądu przyjętej przez Komisję. Zebrała ona bowiem wszystkie zmiany w ramach jednego pakietu – tzw. Omnibusa, który w założeniu miał być procedowany głównie przez organa budżetowe Parlamentu i Rady. To wzbudziło sprzeciw mi.in. w Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, gdzie zażądaliśmy, aby w sprawach dotyczących rolnictwa była przyznana nam wyłączność. Po mojej interwencji jako przewodniczącego Komisji Rolnictwa taką gwarancję otrzymaliśmy i mogliśmy przejść do właściwych prac, które zakończyły się sukcesem w połowie października 2017 r.” – opowiada nam Czesław Siekierski, przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Przegląd zawsze ma charakter reorganizacyjny i upraszczający. Tym razem tych zmian było jednak tak wiele, że można go nazwać małą reformą. Przede wszystkim na ułatwienia mogą liczyć młodzi rolnicy – przewidziano dla nich nawet podwojenie dotychczasowych płatności, a będą mogli je otrzymywać nawet przez pięć lat. W WPR znalazły się zapisy o umocnieniu pozycji rolnika – ma on być uniezależniony od sytuacji politycznej, a w przypadku nieszczęść losowych silniej wspierany. 2 lutego bieżącego roku rozpoczęły się prace nad dużą reformą Wspólnej Polityki Rolnej.

W założeniu kraje członkowskie mają dostać większą elastyczność odnośnie wykorzystania narzędzi i środków unijnych w rolnictwie. Zdiagnozowano problemy rolnictwa tj. wyludnianie się wsi, brak chęci młodych do pracy wynikający z jej uciążliwości i niskiej zapłaty, wciąż słabszy rozwój techniczny wsi. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi chce także zwrócić szczególną uwagę na edukację obywateli niezwiązanych z rolnictwem. Zdaniem komisji powinni oni lepiej zrozumieć specyfikę pracy rolnika. Komisja powiedziała też zdecydowane nie propozycjom zwiększenia importu z Ukrainy, a także podarowania temu Państwu dodatkowych preferencji. Ważnym elementem zapowiadanych zmian jest mocne postawienie na rolnictwo ekologiczne. To gałęź, którą chętnie zajmują się także młodzi rolnicy i zdaniem komisji, na której czele stoi Czesław Siekierski to bardzo ważne by Wspólnota wzmocniła wsparcie dla tego typu działalności.

Nasz Europoseł wielokrotnie apelował i interweniował w sprawie Wspólnej Polityki Rolnej. To on jako szef komisji pisał list do Komisarza ds. Budżetu Gunthera Oettingera w sprawie przyszłego finansowania Wspólnej Polityki Rolnej – całość można znaleźć TUTAJ.

To także Czesław Siekierski stanowczo domagał się wydzielenia części dotyczącej WPR z rozporządzenia Omnibus. Bez tego przegląd śródokresowy polityki rolnej byłby procedowany jako część Omnibusa przez organa budżetowe Parlamentu i Rady, czyli bez pochylenia się nad nimi przez ekspertów.

Przewodniczący dr Czesław Siekierski oprócz pracy nad tworzeniem rolnego prawa znalazł też czas na wiele spotkań w regionie z rolnikami – choćby podczas tradycyjnych dożynek, ale i na spotkania ważne dla międzynarodowej społeczności m.in. z Ministrem Rolnictwa Bułgarii, czy jego odpowiednikiem w Australii.

Czesław Adam Siekierski urodził się 8 października 1952 w Stopnicy. Doktor nauk ekonomicznych, w latach 2003–2004 wiceminister rolnictwa, w latach 1997–2004 poseł na Sejm, deputowany do Parlamentu Europejskiego V, VI, VII i VIII kadencji. Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Parlamencie Europejskim.

 

 

PSL w Europejskiej Partii Ludowej

Praca polityczna partnerskich partii chrześcijańskiej demokracji odbywa się głownie na poziomie Międzynarodówki EPL, w skład której wchodzi 75 partii członkowskich i obserwatorów. Ma ona teżswoje grupy robocze, na które zapraszani są przedstawiciele różnych partii zrzeszonych w Międzynarodówce EPL oraz europosłowie. Międzynarodówce EPL przewodniczy Francuz Joseph Daul, farmer spod Strasburga, m.in. były Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

 

Oczywiście w jej pracach uczestniczą także przedstawiciele PSL, w tym europosłowie.

Sfinansowano ze środków Grupy EPL w Parlamencie Europejskim

REKLAMA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *