REKLAMA

Fałków: Można zgłaszać zabytki wymagające odnowy

Wójt Gminy Fałków ogłasza nabór wniosków  do zgłoszenia do dofinansowania  z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Każdy może dokonać zgłoszenia takiego obiektu, a wzór wniosku można znaleźć TUTAJ

REKLAMA

Zgodnie z założeniami Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Gmina może wnioskować o udzielenie dofinansowania, które zostanie przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z udzieleniem przez Gminę dotacji, o której mowa w art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na nakłady konieczne, określone w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków i opieki nad zabytkami lub znajdującym się w ewidencji zabytków wskazanej w art. 22. Dotacja może być przyznana właścicielom zabytków, którzy do dnia 16.03.2023 r. do godziny 13:00 złożą prawidłowo wypełniony wniosek z załącznikami do Urzędu Gminy Fałków. Podmiot uprawniony (wnioskodawca) może złożyć wniosek/wnioski o dofinansowanie w trzech kategoriach:

REKLAMA

– do 150 000 złotych,

– do 500 000 złotych,

– do 3 500 000 złotych.

Ogłoszony nabór stanowić będzie podstawę do wyłonienia zadań, które Gmina Fałków, po ich pozytywnej weryfikacji, zgłosi do dofinansowania w ramach wspominanego programu .

Szczegóły programu:

https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/rzadowy-program-odbudowy-zabytkow/

https://www.gov.pl/web/premier/rzadowy-program-odbudowy-zabytkow

REKLAMA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *