REKLAMA

Gowarczów: Konflikt wójta z przewodniczącym Rady Gminy [wideo]

Kilka zarzutów w skardze do Wojewody Świętokrzyskiego przeciw wójtowi Stanisławowi Pacosze złożył przewodniczący Rady Gminy Gowarczów Czesław Ludwikowski. Wojewoda uznała je za bezpodstawne. 

REKLAMA

Ludwikowski skarżył się na złe działania wójta w kilku sprawach, a także na brak dostępu do informacji publicznej. W odpowiedzi na skargę przewodniczącego podczas ostatniej sesji wójt Pacocha przedstawił pismo Wojewody Świętokrzyskiego. Ten miał rozstrzygnąć czy skargi kwalifikują się do podjęcia działań nadzorczych. W protokole z ostatniej sesji czytamy:

Wojewoda Świętokrzyski stwierdziła, że dokonana analiza legalności przedmiotowych zarządzeń nie dała podstaw do wydania rozstrzygnięć nadzorczych.

REKLAMA

A to oznacza, że Wojewoda stwierdziła, że skargi Czesława Ludwikowskiego są bezpodstawne. Natomiast prawnik Urzędu, mec. Sylwester Ziębicki zarzucił Ludwikowskiemu bezpodstawne posługiwanie się pieczęcią Rady Gminy. Zdaniem Ziębickiego nie może on sygnować nią skargi na Wójta. Tego samego zdania jest sam wójt Pacocha. –„Pragnę poinformować, że Pani Wojewoda uznała tę skargę za bezzasadną. Natomiast Pan Przewodniczący posługuje się pieczęcią Rady Gminy bez upoważnienia Rady Gminy. Wniosłem do Rady Gminy w Gowarczowie wezwanie do usunięcia naruszeń prawa i zamierzam skorzystać z przysługującego mi prawa wynikającego z ustawy o Samorządzie Gminy.” – mówi nam Pacocha.

Przewodniczący Rady Gminy oddala ten zarzut twierdząc, że podczas działań Komisji Rewizyjnej większość jego zarzutów zostało uznanych za zasadne. Również podczas nieoficjalnych spotkań zdecydowana większość radnych zgodziła się na to by to on reprezentując ich złożył taką skargę. Czesław Ludwikowski nie chciał wypowiadać się do naszej kamery, ale jego słowa potwierdza protokół z ostatniej sesji Rady Gminy. Większość radnych do skargi się przychyliła, ale co jest warte podkreślenia wojewoda Agata Wojtyszek w tej skardze nie znalazła uzasadnienia.

Ta sprawa z pewnością będzie miała swój ciąg dalszy podczas kolejnej sesji Rady Gminy Gowarczów.

Sesja Gowarczów

Od lewej: wójt Stanisław Pacocha, przewodniczący Rady Gminy Czesław Ludwikowski

REKLAMA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *