REKLAMA

KGW Salata najlepsze w internetowym konkursie powiatowym

Starostwo Powiatowe w Końskich zorganizowało w dniach od 6 listopada do 1 grudnia konkurs online „Dziedzictwo kulturowe powiatu koneckiego” na najlepszy opis przedstawiający codzienną, ludową twórczość oraz profil działania koła gospodyń wiejskich, w szczególności czym się wyróżnia spośród innych kół. Pierwsze miejsce zdobyło Koło Gospodyń Wiejskich w Salacie, gratulujemy!

REKLAMA

Fot. konecki.powiat.pl.

Celem owego konkursu było propagowanie dziedzictwa kulturowego Powiatu Koneckiego oraz zachęcenie przedstawicieli lokalnych społeczności do poszukiwania, odkrywania i utrwalania lokalnej tradycji i wiedzy o kulturze swojego regionu. Cel w ocenie Komisji Konkursowej został osiągnięty.

Organizatorami konkursu on-line był Starosta Konecki Grzegorz Piec oraz Przewodnicząca Rady Powiatowej KGW w Końskich Justyna Rupniewska. Wydziałem odpowiedzialnym za jego przebieg był Wydział Promocji i Kultury Starostwa Powiatowego w Końskich.

REKLAMA

W piątek 4 grudnia zebrała się powołana przez Organizatorów Komisja Konkursowa w składzie: Marian Wikiera przewodniczący oraz Agnieszka Krakowiak, Mariusz Słowiński i Adam Kubka członkowie i wyłoniła zwycięzców. Konkurs przebiegał zgodnie z regulaminem konkursu on-line. W zmaganiach sklasyfikowano 14 projektów. Komisja Konkursowa dokonała sprawdzenia wszystkich prac konkursowych i wyłoniła te, które oprócz spełnienia warunków określonych w regulaminie wyróżniły się kreatywnością, pomysłowością i estetyką. Postanowiono przyznać trzy główne nagrody za zdobycie pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca.

I miejsce zdobyło KGW Salata, II miejsce KGW „Pod Dębami” Piła-Szabelnia, a III – KGW Sworzyce.

Komisja postanowiła także przyznać dwa specjalne wyróżnienia dla KGW Kozów oraz KGW Krasna za udział w konkursie, czyli kołom, które nie są zrzeszone w Powiatowej Radzie Kół Gospodyń Wiejskich w Końskich. Ponadto komisja postanowiła dodatkowo nagrodzić pozostałe koła gospodyń wiejskich za udział i wkład pracy. Były to:

KGW Dziebałtów, KGW Królewiec, KGW Młotkowice, KGW „Wąsowianka” Wąsosz, KGW Nieświń, KGW „Osiemnastki” Czarniecka Góra-Czarna, KGW Ruda Białaczowska, KGW Bębnów, KGW „KW-usie” Kozia Wola.

Komisja podjęła również decyzję o nagrodzeniu pamiątkowymi dyplomami wszystkich, którzy wzięli udział w Konkursie.

„Wszystkim zwycięzcom oraz uczestnikom serdecznie gratuluję i dziękuję za udział w naszym konkursie, za kreatywność i pomysłowość nadesłanych prezentacji. W naszych założeniach jako organizatorów, konkurs miał być motywacją do działania na rzecz rozwoju swojej miejscowości i jej otoczenia, a jednym z celów było wyłonienie najaktywniejszych KGW, które podtrzymują lokalne tradycje. Chodziło o to, w jaki sposób uświadamiają kolejnym pokoleniom potrzebę upowszechniania tradycji, jak tworzą więzi społeczne i międzypokoleniowe oraz jakie mają sposoby na zintegrowanie środowiska lokalnego oraz kształtowanie poczucia przynależności do swojego regionu i potrzeby ochrony jego dziedzictwa kulturowego” – podsumował wyniki starosta Grzegorz Piec.

Wszyscy zwycięzcy oraz uczestnicy konkursu zgodnie z regulaminem otrzymują nagrody rzeczowe i upominki oraz dyplom uznania. O terminie i miejscu wręczenia nagród organizator powiadomi w późniejszym terminie.

REKLAMA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *