REKLAMA

Końskie: Budżet uchwalony! Sesja była burzliwa [wideo, zdjęcia]

179 mln złotych dochodów,  208,8 mln zł wydatków i  deficyt wynoszący 29,8 mln złotych. Tak kształtuje się rekordowy, zdaniem większości radnych bardzo ambitny budżet gminy Końskie na 2020 rok. W piątek radni przyjęli jego propozycję sporządzoną przez burmistrza Końskich Krzysztofa Obratańskiego. Jednak nie zrobili tego jednogłośnie. 

REKLAMA

We wstępie wprowadzono na sesję Światełko Betlejemskie, towarzyszyło ono całym obradom. Z kolei w przerwie radni mogli skorzystać z przygotowanego wigilijnego poczęstunku i połamać się opłatkiem. Pierwsze starcia miały miejsce już podczas ustalenia planu przebiegu sesji. Próbowano zrobić zmianę tak by informacja o pracy burmistrza była na początku, a nie jak zaproponowało prezydium rady na końcu sesji.

Uchwalono między innymi po długiej dyskusji kwotę podwyższenia kapitału zakładowego dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Końskich. Podczas sesji miały być uchwalone nazwy czternastu ulic w Nowym Kazanowie, ale z uwagi na wniosek sołtysa tej miejscowości i radnego Krzysztofa Soty zdecydowano przełożyć tę uchwałę na kolejną sesję. Działanie to mają poprzedzić konsultacje społeczne z lokalnymi przedsiębiorcami.

REKLAMA

Sporo dyskusji wywołała informacja, że drogi w centrum Końskich jednak nie będą realizowane w najbliższym czasie – burmistrz Obratański tłumaczył: zostało zmniejszone dofinansowanie do 60%, a dodatkowo nie wszystkie koszty były kwalifikowane – możliwe do sfinansowania z dotacji. Zatem gmina musiałaby dołożyć sporo więcej niż 40% z 9,6 mln złotych, które zaproponował wykonawca, a i termin realizacji, który musiał być dochowany by dotacja nie przepadła był dużym problemem. To zdaniem włodarzy za dużo.

W końcu doszło do bardzo długiej dyskusji nad Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2020-2032. Uchwalono ją stosunkiem głosów – za 15, 5 przeciw, 1 wstrzymujący się.

Potem przyszedł czas na podjęcie decyzji odnośnie budżetu miasta i gminy Końskie na rok 2020. Jak jest on skonstruowany? Dochody to nieco ponad 179 mln złotych, wydatki stanowią 208,8 mln zł, a zatem deficyt wynosi 29,8 mln złotych. 

Ponownie nie uniknięto długiej i burzliwej dyskusji, a budżet uchwalono stosunkiem głosów – za 15, przeciw 3 i przy 3 głosach wstrzymujących się.

Obie uchwały uzyskały pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach. Po głosowaniu radnym za poparcie projektu budżetu dziękował burmistrz Krzysztof Obratański. Jednocześnie zwracał uwagę tym, którzy zagłosowali przeciw jego uchwaleniu:

„Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim radnym, którzy głosowali za tym budżetem. To jest budżet największy, najbardziej prorozwojowych spośród tych, które gmina Końskie miała okazję przyjmować i realizować. Tym, którzy byli przeciw i którzy wstrzymali się będziemy chcieli udowodnić, że się mylili. A na dzisiaj: jeżeli ktoś z Państwa będzie mówił o swoim udziale w pracy nad budżetem to proszę pamiętać, że Państwo byliście przeciwko tym wszystkim drogom, które tam są. Przeciwko budowie Szkoły w Kopaninach. Przeciwko rozbudowie Centrum Kultury. Państwo byliście przeciw. Nie macie Państwo żadnego tytułu do udziału w sukcesach tej gminy, które są jakby wpisane w ten budżet. Nie ma tak, że jedni ponoszą odpowiedzialność, a drudzy są tylko z boku krytykami. Jeżeli Państwo chcecie mieć udział w sukcesach tej gminy, w inwestycjach tej gminy to Państwo się tym głosowaniem z tego wykluczyli. Mam nadzieję, że sposób realizacji tego budżetu będzie Państwa przekonywał. Takie mamy założenia i ambicje. Proszę pamiętać, że budżet nie jest budżetem autorskim burmistrza miasta i gminy. Jest pracą zespołową, ogromnego zespołu pracowników UMiG z wszystkich wydziałów” – przemawiał burmistrz Obratański.

Wszystkich, którzy chcieliby wysłuchać bardzo długich rozmów i dyskusji odnośnie tych najważniejszych uchwał podejmowanych w danym roku odsyłamy do zapisu wideo całej sesji – TUTAJ.

Zdjęcia:

REKLAMA

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *