REKLAMA

Niebawem ruszy nabór wniosków na środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Końskich zaprasza pracodawców z terenu powiatu koneckiego do składania wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców. Termin rozpoczęcia i zakończenia naboru zostanie wskazany 26 lutego na stronie internetowej Urzędu Pracy (TUTAJ) oraz na tablicy informacyjnej Powiatowego Urzędu Pracy w Końskich przy ulicy Staszica. 

REKLAMA

Na co mogą zostać przyznane środki z KFS? To między innymi kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą. Egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych, badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

Priorytety wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2024 zostały ustalone przez Ministra właściwego do Spraw Pracy w Porozumieniu z Radą Rynku Pracy. Znajdziecie je Państwo na poniższym plakacie:

REKLAMA

REKLAMA

Dodaj komentarz