REKLAMA

Nowa infrastruktura drogowa powstanie przy zalewie Antoniów

We wtorek w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Radoszycach podpisano umowę z wykonawcą inwestycji dotyczącej budowy infrastruktury drogowej wraz z infrastrukturą techniczną na terenie zalewu „Antoniów”.

REKLAMA

„Zagospodarowanie terenu w okolicach zalewu w gminie Radoszyce ma bardzo istotne znaczenie dla naszego regionu, gdyż zalew ma pełnić rolę rekreacyjno-wypoczynkową i być swoistym centrum turystycznym dla mieszkańców gminy oraz przyjezdnych gości. Rozwój gminy przyciągnie inwestorów, a dzięki temu powstaną nowe miejsca pracy, a to z kolei przyczyni się do wzrostu zamożności społeczeństwa. Obecność nowych firm to także inne korzystne aspekty, jak wzrost wpływów do budżetu, a większe finanse, to większe możliwości wdrażania w życie kolejnych istotnych projektów. Rozwój turystyki na terenie naszej gminie jest priorytetem” – mówi burmistrz Radoszyc Michał Pękala.

REKLAMA

Zadanie zostanie sfinansowane ze środków krajowych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja ósma oraz z budżetu Gminy Radoszyce. Przedsięwzięcie zrealizuje firma GB Technology Sp. z o.o.: z siedzibą w Szewcach.

Wartość całkowita zadania to kwota 2 382 128,70 zł, z czego 90% stanowi pozyskane dofinansowanie. Planowane zakończenie inwestycji będzie miało miejsce w ostatnim kwartale 2025 roku.

REKLAMA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *