REKLAMA

Od wtorku nabór na środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w PUP Końskie

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Końskich zaprasza pracodawców z terenu powiatu koneckiego do składania wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców.  Termin rozpoczęcia naboru to wtorek 27 lutego 2024 roku, a potrwa on do 6 marca. Wzór wniosku oraz regulamin naboru znajdziecie Państwo TUTAJ

REKLAMA

Na co mogą zostać przyznane środki z KFS? To między innymi kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą. Egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych, badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

REKLAMA

Priorytety wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2024 zostały ustalone przez Ministra właściwego do Spraw Pracy w Porozumieniu z Radą Rynku Pracy. Znajdziecie je Państwo na poniższym plakacie:

REKLAMA

Dodaj komentarz