REKLAMA

Pierwsza sesja online w województwie! Gmina Końskie podjęła ważne decyzje [wideo, zdjęcia]

Dziś odbyła się nadzwyczajna XVIII Sesja Rady Miejskiej w Końskich w trybie zdalnym. Radni gminy Końskie przegłosowali zmiany w budżecie na 2020 rok i wieloletniej prognozie budżetowej, a także zrezygnowali z dużej inwestycji drogowej. Była to pierwsza sesja online w województwie świętokrzyskim. Zdalne sesje mogą odbywać się na podstawie tzw. „Tarczy Antykryzysowej”.

REKLAMA

„Techniczne możliwości zorganizowania zdalnej sesji mamy od początku tej kadencji, ponieważ wszyscy radni na początku zostali wyposażeni w tablety z możliwością łączenia internetowego z systemem oprogramowania „e-sesja”, który umożliwia branie udziału w sesji oraz głosowaniach przez internet” – informował nas burmistrz miasta i gminy Końskie Krzysztof Obratański.

Podczas sesji online Rady Miejskiej w Końskich nie wystąpiły na tyle poważne problemy techniczne, by utrudniało lub uniemożliwiało to przebieg obrad. Burmistrz Końskich wskazuje jedynie na stabilność łącza w niektórych miejscowościach –„Jeden z radnych zgłosił telefonicznie kłopot z internetem, zanikło mu połączenie, w jednym głosowaniu nie wziął więc udziału. Potem z internetem się połączył i w następnym głosowaniu już brał udział. Nieobecność jednego radnego jest prawem dopuszczalna, a nie miała znaczenia w kontekście samej uchwały, bo została podjęta jednogłośnie” – opowiadał nam Krzysztof Obratański.

REKLAMA

Na obradach zostały wprowadzona modyfikacje m. in. do uchwał Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2020-2032 oraz budżetu gminy na rok 2020. Umożliwi to podpisanie umowy o termomodernizację budynku po Gimnazjum nr 2 w Końskich, który w przyszłości będzie siedzibą Miejsko-Gminnego Domu Kultury. Radni podjęli także decyzję o rezygnacji z dużego projektu drogowego.

„Zrezygnowaliśmy w tym roku z budowy dróg na terenach przemysłowych, bo był to projekt największy i z największym udziałem własnym gminy. Wprawdzie na ten projekt procedowaliśmy postępowanie konkursowe o udzielenie pomocy, ale te drogi były nie tylko wyjątkowo drogie, bo to jest 11 milionów złotych, ale i udział pomocy był najbardziej skromny. Częścią kosztów niekwalifikowanych była tam budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej niezbędnej do uzbrojenia terenów przemysłowych. Te sieci nie są związane bezpośrednio z drogami, więc nie mogą być bezpośrednio przedmiotem dofinansowania. Jeżeli w drogach, które realizujemy dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych wynosi od 60 do 80 procent, to na tamtych drogach próg dofinansowania nie sięgał nawet 50% – tłumaczył nam burmistrz Końskich.

Pierwsza sesja w trybie zdalnym w gminie Końskie przebiegła jednak bez żadnych przeszkód, a odczuciami wobec takiego sposobu prowadzenia obrad podzielił się z nami Krzysztof Obratański –„Generalnie sesję uważam za udaną, bo umożliwiła to co najważniejsze – procedowanie przez radnych Rady Miejskiej projektów uchwał, umożliwiła dyskusję oraz głosowanie. W wyniku tych głosowań wszystkie przedstawione dzisiaj projekty zostały podjęte […] Myślę że i państwo radni i wszyscy, którzy są obecni na zwykłych sesjach wolą taką publiczną, dostępną sesję, podczas której wątpliwości do projektów uchwał oraz pytania rodzą się również w czasie dyskusji. Ale nadzwyczajne sytuacje wymagają nadzwyczajnych środków i my z nich korzystamy” – sesję online podsumował Krzysztof Obratański.

Porządek obrad środowej, nadzwyczajnej sesji znajdziecie TUTAJ

REKLAMA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *