REKLAMA

Powiatowi radni przyjęli podczas sesji szereg sprawozdań za 2020 rok [wideo, zdjęcia]

We wtorek odbyła się XXV Sesja Rady Powiatu w Końskich w trybie zdalnym. Radni debatowali nad wieloma ważnymi dla powiatu kwestiami, między innymi nad raportem o bezpieczeństwie powiatu w związku z epidemią czy raportami podmiotów podległych starostwu za 2020 rok. Ponadto między radną Edytą Zbróg a starostą koneckim Grzegorzem Piecem wywiązała się dyskusja na temat wsparcia gminy Końskie w sprawie przebudowy bieżni lekkoatletycznej na stadionie Neptuna Końskie.

REKLAMA

„Podsumujemy 2020 rok pod względem bezpieczeństwa epidemiologicznego oraz bezpieczeństwa publicznego. Również sprawozdania jednostek podległych, czyli Powiatowego Urzędu Pracy w Końskich, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, sprawozdania komisji Rady Powiatu, także to są główne tematy” – informował nas starosta konecki Grzegorz Piec.

Na początku obrad radni przyjęli zmiany w sprawie uszczegółowienia pełnomocnictwa Rady Powiatu w Końskich. Następnie sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu między sesjami zdał Grzegorz Piec.

REKLAMA

Po raporcie starosty radna Beata Zbróg złożyła zapytanie o wsparcie gminy Końskie przy wnioskowaniu o dofinansowanie do rządowego programu związanego ze sportem.

„Nie usłyszałam tego w sprawozdaniu pana starosty, nie ma też wprowadzonej uchwały na dzisiejszą sesję Rady Powiatu, a wiem o naborze do programu „Sportowa Polska – program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej”. 5 marca burmistrz miasta i gminy Końskie zwrócił się z pismem do Starostwa Powiatowego, czy będziemy partycypować w kosztach składania wniosku na potrzeby realizacji zajęć wychowania fizycznego uczniów II Liceum Ogólnokształcącego, dotyczyłoby to przebudowy bieżni na stadionie Neptun przy ulicy Sportowej w Końskich […] Jutro mija termin składania tych wniosków. Myślę, że gmina Końskie przy tych obwarowaniach, które dotyczą tego programu nie dostali pieniędzy na remont, ponieważ klub sportowy Neptun jest klubem o bardzo wybitnych osiągnięciach, a warunkiem uzyskania pieniędzy jest to, że będzie to obiektem, z którego korzysta szkoła. Byłoby to w interesie nas, jako organu prowadzącego szkołę, jaką jest II LO, które przecież z tej bieżni skorzysta, a swoją infrastrukturę sportową ma niezbyt bogatą” – rozpoczęła dyskusję Beata Zbróg.

„Tak jak wynikało z naszych pism do pana burmistrza, jesteśmy bardzo zainteresowani budową bieżni, bo na terenie powiatu mamy tylko bieżnię w Radoszycach. Tak, jak pani radna powiedziała, nasi uczniowie z II Liceum korzystają, ale to z wnioskiem musi wystąpić Urząd Miasta i Gminy, a nie Starostwo. Jesteśmy bardzo zainteresowani, ale musimy znać więcej szczegółów. Samo pytanie do zarządu czy jesteśmy zainteresowani – oczywiście, jesteśmy. Ale kwestia – w jaki sposób mamy partycypować w kosztach, jakie to będą koszty, jaka to będzie bieżnia i jakie jest oczekiwania do nas w stosunku do Starostwa pod względem finansowym” – odpowiadał radnej starosta konecki.

Radni przyjęli do wiadomości także informacje o poziomie i strukturze bezrobocia, ocenę stanu bezpieczeństwa publicznego oraz informację o poziomie bezpieczeństwa sanitarnego w powiecie koneckim w 2020 roku.

Następnie głosowano nad uchwałami dotyczącymi zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2026 oraz w budżecie na rok 2021. Radni przegłosowali także uchwalenie statutu Zabytkowego Zakładu Hutniczego w Maleńcu, określili godziny pracy aptek na terenie powiatu, ustalono także przebieg dróg powiatowych.

Podczas sesji przyjęto również uchwały w sprawie przeznaczania środków pozyskanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, uchwalono Program Wsparcia Podmiotów Ekonomii Społecznej na lata 2021-2025, „Program rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Koneckim na lata 2021-2023” oraz rozpatrzono skargi na dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Etola” w Rudzie Pilczyckiej.

Pod koniec sesji przedstawiono sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w szkołach prowadzonych przez powiat konecki, z realizacji programu współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi, a także z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich, Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz Komisji Rady Powiatu w Końskich. Wymienione sprawozdania dotyczyły minionego roku.

Ponadto do biura Rady Powiatu wpłynęło pismo burmistrz Stąporkowa Doroty Łukomskiej z prośbą o zabezpieczenie środków na przebudowę ul. Szkolnej w Niekłaniu Wielkim przez powiat, jednocześnie deklarując pokrycie 70% kosztów ze strony gminy. Więcej o sprawach różnych oraz całą sesję Rady Powiatu w Końskich znajdziecie TUTAJ.

Na koniec sesji Przewodniczący Rady Powiatu Zbigniew Kowalczyk złożył radnym życzenia z okazji nadchodzącej Wielkanocy.

Zdjęcia – konecki.powiat.pl.

REKLAMA

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *