REKLAMA

Protest mieszkańców os. Jana Pawła II. Władze powiatu odnoszą się do sprawy

We wtorek do naszej redakcji dotarło oświadczenie Starosty Koneckiego Grzegorza Pieca dotyczące protestu mieszkańców Osiedla Jana Pawła II w Końskich (TUTAJ) przeciw budowie „bloku” na ich osiedlu domów jednorodzinnych. Publikujemy je w całości poniżej. 

REKLAMA

Szanowni Państwo odnosząc się do artykułu „Blok na osiedlu jednorodzinnym. Mieszkańcy protestują!”
Pragnę poinformować, że inwestycja realizowana na Osiedlu Jana Pawła II polegająca na budowie czterech budynków jednorodzinnych dwulokalowych, z których każdy z punktu widzenia techniczno-budowlanego stanowi konstrukcyjnie samodzielną całość, zgodnie z dokumentacją projektową, jest realizowana na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę wydanej przez Starostę Koneckiego. Przedmiotowe zamierzenie jest zgodne z przepisami prawa, w tym także z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obowiązującego na tym terenie. Uchwała Nr XLIV/420/2017 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 21 grudnia 2017 r. „w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie w granicach ulic: Izabelowskiej, Browarnej, cieku wodnego od Wincentowa, ulicy Południowej po granice administracyjne miasta” ustala na przedmiotowym obszarze między innym teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej.

REKLAMA

Zapisy w/w planu nie precyzują formy zabudowy czy też nie ogranicza ilości tego typu obiektów na działce. Zatem wobec braku szczegółowych ustaleń należy odnieść się do art. 3 ust. 3a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.), który definiuje pojęcie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, jako „… budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku;”

Wyjaśniam także że, Prawo budowlane nie zawiera definicji zabudowy szeregowej. Wobec braku legalnej definicji tego pojęcia, należy posłużyć się jego znaczeniem potocznym według słownika języka polskiego słowo szereg oznacza ciąg osób lub rzeczy znajdujących się obok siebie, w jednej, prostej linii. Zatem w rozumieniu obowiązujących przepisów na działce zaprojektowano cztery budynki mieszkalne jednorodzinne, usytuowane w ten sposób, że tworzą szereg, a więc zabudowę szeregową.

W ustaleniach miejscowego planu nie wskazano ile budynków jednorodzinnych można zbudować na jednej działce, nie określono także sposobu usytuowania budynków na działce.

Nadmienić należy również że, sprawa była badana między innymi przez służby Wojewody Świętokrzyskiego upoważnione i kompetentne w tym zakresie. Wojewoda Świętokrzyski w swojej decyzji nie stwierdził nieprawidłowości w postępowaniu prowadzonym przez Starostę Koneckiego jak również orzekł że, realizowana inwestycja jest zgodna z zapisami miejscowego planu zagospodarowana przestrzennego.

Nadto odnosząc się do wypowiedzi jednego z mieszkańców dotyczącej braku możliwości uzyskania jakichkolwiek informacji na temat przedmiotowej inwestycji wyjaśniam, iż na wniosek samych zainteresowanych Starosta Konecki pismem poinformował Mieszkańców Osiedla Jana Pawła II o okolicznościach związanych z realizacją przedsięwzięcia.

Na koniec chciałbym poinformować również że, w ostatnich dniach do Zarządu Powiatu wpłynęła uchwała podjętej przez Rade Miejską w Końskich Uchwały NR XXVIII/264/2021 z dnia 11 lutego 2021r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie w granicach ulic: Izabelowskiej, Browarnej, cieku wodnego od Wincentowa, ulicy Południowej po granice administracyjne miasta. W uzasadnieniu której, można przeczytać że, jednym z powodów tejże zmiany jest doprecyzowanie funkcji zabudowy mieszkaniowej w obowiązującym planie.

Reasumując kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy, w tym uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub ich zmianie, należy do zadań własnych gminy. Natomiast organem właściwym w omawianym przypadku według właściwości rzeczowej i miejscowej jest Burmistrz Miasta i Gminy Końskie, a organ administracji architektoniczno-budowlanej jakim jest Starosta Konecki w tym zakresie, sprawdza jedynie zgodność projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i innymi aktami prawa miejscowego. Miejscowy plan zagospodarowania jest aktem prawa miejscowego zatem powinien zawierać szczegółowe ustalenia, niepozostawiające wątpliwości co do ich interpretacji. Decyzja wydana przez Starostę Koneckiego jest zgodna z przepisami prawa, w tym także z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obowiązującego na tym terenie, co potwierdza stanowisko Wojewoda Świętokrzyski, który badając przedmiotowe postępowanie orzekł, że realizowana inwestycja jest zgodna z zapisami miejscowego planu zagospodarowana przestrzennego.

Zatem miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego umożliwia realizacje tego typu zabudowy co wywołało protest mieszkańców. To Pan Krzysztof Obratański jako Burmistrz Miasta i Gminy Końskie jest odpowiedzialny za powstały problem i protest Mieszkańców. Starosta Konecki jako organ administracji architektoniczno – budowlanej wykonał swoje zadania w sposób prawidłowy. Pan Burmistrz w mojej ocenie nie wykazał należytych działań aby zapobiec konfliktowi i doprecyzować treść planu.

Z poważaniem

/-/Grzegorz Piec

STAROSTA KONECKI

Przypomnijmy, że mieszkańcy Osiedla Jana Pawła II swój protest zorganizowali w miniony czwartek. Twierdzą oni, że powstający obiekt jest zabudową wielorodzinną, a na taką nie pozwala miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Do sprawy odniósł się także wojewoda świętokrzyski. Obecnie sprawa trafiła do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Wszystkie szczegóły znajdziecie TUTAJ.

REKLAMA

7 thoughts on “Protest mieszkańców os. Jana Pawła II. Władze powiatu odnoszą się do sprawy

 1. Aby nie było widać tego pięknego bloku mieszkalnego to miasto o północy wyłącza latarnie na tym osiedlu.
  A ponadto co to za sformułowanie cztery budynki jednorodzinne dwulokalowe. To zaprzeczenie budowy jednorodzinnej. Jeżeli jednorodzinny to jakim prawem każdy lokal wystawia się na sprzedaż osobno. W takim wypadku są budynki ośmiorodzinne.
  Piękne obejście przepisów. I teraz starosta będzie przerzucał się odpowiedzialnością z burmistrzem. Jak powstawało Osiedle Jana Pawła II to UMiG twierdził, że nic już tu nie będzie ewentualnie błonia koneckie.

 2. Nikt chyba nie spodziewał się innego komentarza, przecież to Starostwo wydało zgodę wiec nie może teraz mówić ze jest to niezgodne z MPZP 😁
  Miejmy nadzieję że Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego będzie to widział zupełnie inaczej 😉

 3. Szanowni sąsiedzi, gołym okiem widać, że cały ten budynek, to konstrukcyjnie jedna całość. Szczególnie widać to było na etapie fundamentów, teraz chociażby po nadprożach i stropach. Są to elementy wylane jako całość, a więc nieprawdą jest to, o czym napisał Pan Piec, a mianowicie nieprawdą jest, że każdy budynek stanowi „konstrukcyjnie samodzielną całość”, ponieważ dzieli elementy konstrukcji z pozostałymi budynkami. Budynki mają też wspólne niektóre ściany. Jeśli komuś naprawdę zależy na uporządkowaniu tej sprawy, sugeruję poszukać wyroku sądu, który już w podobnej sprawie rozstrzygał, oczywiście na niekorzyść dewelopera, który sprytnie próbował obejść prawo tak projektując i budując budynek, aby zminimalizować koszty, ale rezygnując z samodzielności budynków, budując zamiast tego jeden wielki. Udowadniając, że jest to konstrukcyjnie jeden budynek, automatycznie mamy sprzeczność z maksymalnie 2-ma lokalami w jednym budynku.

 4. Macie problem,zycze aby udalo Wam sie załatwić go pozytywnie,ale wątpie abyście wygrali z wladza.Już wójt w Fałkowie robi ze śmieciami co chce i mieszkańcy nie mają w pływu na jego poczynania także i tu widze małe szanse na sukces mieszkańców.

 5. Drodzy Państwo.
  Komicznie wyglądają Panowie na tym zdjęciu, niczym w komedii braci Marx.
  Zdejmijcie te maski i pokażcie wreszcie swoje twarze.

 6. Budynek mieszkalny jednorodzinny to budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30 % powierzchni całkowitej budynku.
  Pan wojewoda dobrze podał definicję „stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość” a te budynki nie stanowią samodzielnej całości ponieważ posiadają wspólny fundament, oraz wspólną podłogę i wspólny strop. Ktoś próbował sztucznie oddzielić te budynki wsuwając pomiędzy ściany działowe styropian. Ale konstrukcja jest wspólna jest to normalny blok mieszkalny tym bardziej, że jest postawiony na jednej działce. Sprzedając 8 lokali na jednej działce ciekawe jak będzie wyglądała księga wieczysta? Proponuję złożyć sprawę do sądu bo urzędnicy dobrze przytaczają definicję budynku jednorodzinnego ale już nie widzą, że ten budynek nie spełnia tej definicji. Tak jak już pisała „Obywatelka” mają wspólny fundament, wspólną podłogę i strop. Tak więc jest to zaprzeczenie budynku jednorodzinnego to widać gołym okiem i nie trzeba być inżynierem budownictwa aby to zobaczyć. Dopóki nie ma elewacji widać to gołym okiem. Tylko patrzeć jak pojawi się elewacja aby zakryć ten dowód.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *