REKLAMA

Rozwiąż anonimową ankietę dotyczącą problemów społecznych w powiecie koneckim

Starostwo Powiatowe w Końskich w związku z prowadzonymi pracami związanymi z opracowaniem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Koneckim na lata 2021–2030 publikuje anonimową ankietę, której celem jest ocena istniejących problemów społecznych w naszym powiecie. Znajdziecie ją TUTAJ.

REKLAMA

Zdjęcie poglądowe.

Włodarze powiatu uważają, że niezbędne jest zebranie opinii i wniosków mieszkańców powiatu w dążeniu do wyznaczenia celów Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Koneckim na lata 2021–2030.

Ankieta umożliwi zgromadzenie informacji o potrzebach społecznych mieszkańców powiatu. Wspólne uczestnictwo pozwoli na wypracowanie metod, które umożliwią wczesne diagnozowanie problemów oraz sprawne tworzenie i skuteczną realizację planów rozwojowych przy tworzeniu i wdrażaniu strategii oraz programów w obszarach integracji społecznej i zrównoważonego rozwoju.

REKLAMA

U podstaw partycypacji leży współpraca różnych grup interesów, pozwalająca trafniej oceniać potrzeby społeczności, projektować zaspokajające je działania i efektywniej korzystać z dostępnych zasobów i kapitałów (nie tylko finansowych, ale również społecznych czy naturalnych).

Ankieta jest anonimowa i składa się z pytań zamkniętych z możliwością wniesienia uwag i wniosków przez mieszkańców powiatu. Znajdziecie ją TUTAJ, można ją wypełniać do końca maja. Aktywne włączenie się w proces wspólnego podejmowania decyzji umożliwi poznanie Państwa opinii dotyczącej problemów społecznych, z jakimi zmaga się powiat konecki.

REKLAMA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *