REKLAMA

Ruda Maleniecka: Najpiękniejszy wieniec z Wyszyny Fałkowskiej [zdjęcia]

W ostatnią niedzielę sierpnia w gminie Ruda Maleniecka zorganizowano uroczystą mszę świętą dożynkową. Podczas niej w kościele p/w. Św. Judy Tadeusza zaprezentowano 8 wieńców dożynkowych, a ich oceny dokonała specjalnie powołana komisja. Za najpiękniejszy uznano ten z Wyszyny Fałkowskiej. 

REKLAMA

Za najpiękniejszy uznano wieniec z Wyszyny Fałkowskiej w kształcie ryby

Uroczystą Eucharystię sprawował Ks. Proboszcz Paweł Węgrzynowski, a Słowo Boże będące wyrazem wdzięczności w intencji wszystkich rolników wygłosił Ks. Kanonik Marian Strzałkowski, dziękując szczególnie rolnikom za ich trud, poświęcenie i ciężką prace na roli, dzięki której na naszych stołach nie brakuje chleba. Dożynki kończą okres żniwny, wieńcząc tym samym roczny cykl prac polowych. W podziękowaniu za szczęśliwie zebrane plony mieszkańcy okolicznych miejscowości przygotowali piękne Wieńce Dożynkowe. Obok bochna chleba, wieniec jest najważniejszym symbolem dożynek. Jest także wyrazem dumy i radości z zebranych plonów, uosabia urodzaj i dostatek. Z terenu gminy zostało zaprezentowanych aż 8 wieńców dożynkowych.

Powołana Komisja Konkursowa dokonała ich oględzin, w celu wyłonienia 3 najpiękniejszych prac. Kierując się następującymi kryteriami: (różnorodnością i jakością użytych materiałów naturalnych, kompozycją i doborem barw oraz precyzją wykonania i pracochłonnością), przyznała kolejno:

REKLAMA

I miejsce –Sołectwo Wyszyna Fałkowska

II miejsce –Sołectwo Młotkowice

III miejsce – Sołectwo Wyszyna Machorowska

Przypomnijmy, że wieniec z Wyszyny Fałkowskiej wygrał też powiatowy konkurs na wieniec dożynkowy w głosowaniu internaurtów, ale został zdyskwalifikowany, ponieważ zdaniem organizatora nie spełniał kryteriów tradycyjności (o tym TUTAJ i TUTAJ). Laureatom gminnego konkursu Rudy Malenieckiej, zgodnie z regulaminem zostały przyznane nagrody pieniężne, pozostałym Sołectwom dyplomy z podziękowaniem. Na ręce przedstawicieli sołectw składamy serdeczne podziękowanie za zaangażowanie, trud, pracę, innowacyjność oraz pomysłowość włożoną w przygotowanie wieńców.

Tradycyjne formuły i zwyczaje towarzyszące dożynkom, takie jak np. dzielenie się chlebem, czy wspólny korowód, ze względu na obowiązujący stan epidemiczny, mając na celu ograniczenie rozpowszechniania się koronawirusa, zostały odwołane.

Zdjęcia:

REKLAMA

Dodaj komentarz