REKLAMA

Słupia ma nowy program zagospodarowania przestrzennego! [wideo]

Przy 85 % wsparciu z Unii Europejskiej urzędnikom z gminy Słupia Konecka udało się stworzyć Lokalny Program Rewitalizacji na lata 2016-2023. 

REKLAMA

Prace nad tworzeniem planu przebiegały bardzo dynamicznie. Oparte były na Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020. Zanim go stworzono nastąpiły konsultacje społeczne, w których mógł wziąć udział każdy mieszkaniec gminy. Główne założenia programu podczas ostatniej sesji Rady Gminy przedstawił pracownik firmy, która wykonywała ten ważny dokument. Pokazał on też prezentację zawierającą najważniejsze fragmenty. Następnie swoje pytania w temacie mogli zadawać radni. Kilku z nich miało wątpliwości dotyczące tego, że Program geograficznie obejmuje tylko część, a nie całość gminy. Szybko zostały one jednak rozwiane przez twórców.

A Dlaczego ten dokument jest taki istotny? O tym opowiedział nam wójt gminy Słupia (Konecka) Robert Wielgopolan. –„To już trzeci dokument, który musimy posiadać by aplikować o środki unijne, które będą do pozyskania w najbliższych latach. Bez tego programu nie moglibyśmy realizować niektórych zadań. To bardzo ważny dokument też z tego względu, że pomoże nam w odbudowie niektórych obszarów. To szansa dla rozwoju społecznego, gospodarczego naszej gminy. Być może uda się zrealizować jakiś projekt, który mógłby zaowocować osiąganiem dodatkowych dochodów, czy realizacją jakiś spraw ważnych dla mieszkańców. To trzeci dokumenty, który realizujemy, bo Program Gospodarki Niskoemisyjnej mamy już opracowany, Strategię Rozwoju Gminy także. Te trzy dokumenty zostały opracowane także dzięki pozyskaniu środków.”  – tłumaczył nam Wielgopolan.

REKLAMA
Rada Gminy Słupia Konecka

Program Rewitalizacji został zatwierdzony podczas ostatniej sesji Rady Gminy w Słupi (Koneckiej).

Za stworzenie Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2023 odpowiadała asystent wójta Anna Kołodziejczyk. Wspominane przez zarządce trzy dokumenty są niezbędne by móc ubiegać się o środki unijne. Dzięki ich posiadaniu wniosek danej jednostki samorządowej jest wyżej punktowany podczas procesu aplikacyjnego.

REKLAMA

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *