REKLAMA

Strażackie Święto w Bedlnie. OSP Sworzyce otrzymały sztandar [wideo, zdjęcia]

Dzień Strażaka władze samorządowe gminy Końskie tym razem zorganizowały w Bedlnie. Nie obyło się bez życzeń, wręczenia odznaczeń i wspólnego posiłku. Z kolei jednostka OSP Sworzyce oficjalnie otrzymała sztandar. 

REKLAMA

Wydarzenie rozpoczęło się od mszy świętej w kościele pw. Świętej Anny w Bedlnie. Potem rozpoczął się już uroczysty apel na placu przed remizą. Przemówienie wygłosił burmistrz Krzysztof Obratański. Dowiedzieliśmy się z niego, że na terenie gminy Końskie mamy 403 strażaków ochotników, którzy skupieni są w 12 jednostkach, w tym 20 kobiet. W gminie istnieją cztery Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze, a wszystkie nasze jednostki w 2019 roku wyjeżdżały do różnych zdarzeń już 172 razy. Obratański, który jest burmistrzem, ale jednocześnie też szefem gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych mówił także o pieniądzach przeznaczanych na OSP. Każdego roku gmina wydatkuje na utrzymanie ochotniczych jednostek kilkaset tysięcy złotych. W 2019 roku 785 tysięcy złotych z gminnego budżetu zostanie przeznaczone na inwestycje związane z OSP. W przemówieniu nie zabrakło także życzeń –„Życzę Wam by zaangażowanie nie malało. Życzę samych sukcesów, zdrowia i satysfakcji z tej społecznie ważnej, potrzebnej i odpowiedzialnej służby. Słowa podziękowania kieruję do druhów seniorów i strażackiej młodzieży. Słowa podziękowania i wdzięczności należą się też członkom rodzin, którzy na co dzień wspierają swoich bliskich strażaków. Również wszystkim sponsorom i mieszkańcom tych miejscowości, w których istnieją ochotnicze straże pożarne.” – przemawiał do druhów burmistrz Końskich Krzysztof Obratański.

REKLAMA

W uroczystościach wzięli udział także dwaj wiceburmistrzowie Końskich – Krzysztof Jasiński oraz Marcin Zieliński; radni Rady Gminy Końskie, zastępca komendanta powiatowego straży pożarnej Ryszard Stańczak, rada sołecka Bedlna oraz mieszkańcy tej i okolicznych miejscowości. Nad prawidłowym przebiegiem świętowania czuwał sekretarz wojewódzkich struktur OSP druh Tadeusz Nowakowski.

Ważnym punktem dnia było przekazanie sztandaru dla Ochotniczej Straży Pożarnej Sworzyce oraz wręczenie tej jednostce złotego medalu za zasługi dla pożarnictwa. W imieniu druhów z tej jednostki dziękował jej prezes Henryk Dąbrowski –„Przeżywamy dziś wielkie święto. Otrzymaliśmy piękny sztandar, a jednostka odznaczona została złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa. Jest więc okazja by podziękować wszystkim tym, którzy przyczynili się do wyróżnienia naszej jednostki. Dziękuję w imieniu wszystkich strażaków ze Sworzyc” – mówił prezes jednostki.

Z kolei przy OSP Bedlno powstała Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza. Jej członkowie w sobotę złożyli po raz pierwszy przysięgę oraz odebrali medale. Jak zawsze podczas strażackiego święta wręczaniu wyróżnień poświęcono wiele uwagi. Medale i odznaczenia podczas sobotniego wydarzenia odebrali:

OSP Sworzyce – Złoty Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa.
Członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z Bedlna – brązowe medale MDP.
Złoty medal za zasługi dla pożarnictwa: Alfred Kusztal – OSP Wąsosz. 

Srebrne medale za zasługi dla pożarnictwa: Bogusław Defratyka – OSP Proćwin, Piotr Kowalski – OSP Sworzyce, Helena Chrabąszcz OSP Końskie, Zbigniew Nowak – OSP Końskie.
Brązowe medale za zasługi dla pożarnictwa: Agnieszka Kamoda – OSP Nieświn, Marcin Zieliński – zastępca burmistrza Końskich.
Odznaki 'Strażak Wzorowy’ – Daniel Prasał, Rafał Wójcik – obaj OSP Nieświn, Michał Antos – OSP Sworzyce.

Po zakończeniu uroczystości druhowie, władze oraz mieszkańcy mogli wspólnie zasiąść przy stole. Gospodynie z Bedlna przyszykowały bowiem wiele smakołyków!

Zdjęcia:

REKLAMA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *