REKLAMA

Świetlica i remiza w Węgrzynie ma wykonawcę. Podpisano umowę [wideo, zdjęcia]

W czwartek 8 lutego w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Radoszycach miało miejsce podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą zadania pn. „Budowy budynku świetlicy wiejskiej z częścią dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Węgrzynie”. Prace ruszą już niebawem!

REKLAMA

„Warto być upartym w dążeniu do celu, bo to dzisiejsze podpisanie umowy to realizacja celu jakim jest wybudowanie pięknej świetlicy, wraz ze strażnicą w Węgrzynie. Nam się to udaje po kilkunastu latach prób. Były unieważnione dotacje, problemy, ale teraz dobre informacje – najpierw dotacja z Polskiego Ładu, potem z PROW i właśnie podpisaliśmy umowę na wykonanie tej strażnicy ze świetlicą” – mówi Michał Pękala, burmistrz miasta i gminy Radoszyce.

REKLAMA

Zadanie zostanie sfinansowane w ramach operacji typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja ósma.

Przedsięwzięcie zakłada budowę  nowego budynku świetlicy wiejskiej wraz z wydzieloną częścią dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Węgrzynie. Realizacja inicjatywy przyczyni się do integracji środowiska lokalnego i aktywizacji mieszkańców działających na rzecz rozwoju i promocji sołectwa Węgrzyn i Gminy Radoszyce. Zwiększy się dostęp do zajęć opiekuńczych, kulturalnych i edukacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz nastąpi rozwój działalności kulturalnej, adresowanej do różnych grup wiekowych społeczności. Przyczyni się również do zwiększenia bezpieczeństwa gminy, poprzez wzrost potencjału OSP w Węgrzynie.   Wartość dofinansowania projektu to kwota 2 469 547,00 zł., a wartość całkowita robót 2 591 049,12 zł.

Planowane zakończenie inwestycji będzie miało miejsce w 2025 roku.

Zdjęcia:

REKLAMA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *