REKLAMA

Święto koneckich nauczycieli z nagrodami i awansami [wideo, zdjęcia]

Dziś w Szkole Podstawowej nr 2 w Końskich odbył się gminny Dzień Edukacji Narodowej. Za organizację całego przedsięwzięcia odpowiadało Przedszkole nr 2 w Końskich. Podczas wydarzenia wręczono nagrody i awanse kadrze pedagogicznej z gminy Końskie.

REKLAMA

Wszystkich przybyłych powitała dyrektor Przedszkola nr 2 Anna Puszka. Natomiast wydarzenie prowadziła nauczycielka Karolina Michalska z Przedszkola nr 3. W Dniu Nauczyciela wzięli udział: wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk, wojewoda świętokrzyski Agata Wojtyszek, burmistrz Krzysztof Obratański, wiceburmistrzowie: Krzysztof Jasiński oraz Marcin Zieliński, naczelnik Wydziału Edukacji Krystyna Milczarek, radni gminni i powiatowi, dyrektorzy wszystkich szkół i nauczyciele.

„Ja bardzo się cieszę, że sam wywodząc się z tego zawodu mam okazję spotkać się i państwu złożyć najserdeczniejsze życzenia. Wiem, że mamy za sobą niełatwy rok. Wiosna, która przyniosła wiele konfliktów, wiele rozdarć również w środowisku nauczycielskim przyniosła dylematy, które wciąż są nierozwiązane. Ale taki już jest duch nauczyciela polskiego, ze optymizm przeważył, a najważniejsze żeby na dylematach i problemach dorosłych nie cierpiały dzieci” – powiedział burmistrz Krzysztof Obratański.

REKLAMA

„Życzę wam koleżanki i koledzy w tym dniu przede wszystkim, żebyście zawsze byli przewodnikami dla tych młodych ludzi, żebyście zawsze byli wzorem do naśladowania, żebyście zawsze byli dla nich przewodnikiem w tych różnych, trudnych sytuacjach, w których czasami bywają, ale żebyście też byli przez nich doceniani. Wiem, że trud nauczyciela czasami jest postrzegany jednostronnie, ale myślę, że nie ma większej nagrody dla nauczyciela jak uznanie ze strony swoich wychowanków” – mówił wiceminister Piotr Wawrzyk.

„Szanowni państwo, życzę państwu abyście byli takimi opiekunami, takimi nauczycielami, wychowawcami, do których rodzice z otwartym sercem będą oddawali największe skarby, te brylanty do szlifowania, które są tak ważne. Tak ważne dla rodziców, ale też tak ważne dla naszej ojczyzny. Bo przecież to wy decydujecie często o losach tych młodych ludzi, to wy jesteście ich mentorami” – powiedziała wojewoda Agata Wojtyszek.

Po przemowach głos zabrały dzieci z Przedszkola nr 2. Zaprezentowały one część artystyczną traktującą oczywiście o nauczycielach. Były piosenki, tańce i wiersze. Pomiędzy występami poszczególni nauczyciele i dyrektorzy otrzymali nagrody. W tym roku nagrodzonych zostało 41 nauczycieli. Otrzymali oni jednorazową premię w wysokości 2800 złotych brutto. Natomiast 6 pedagogów uzyskało awans zawodowy. Pełna lista nagrodzonych znajduje się w artykule pod materiałem wideo.

Mimo, że dziś nauczyciele świętowali, ostatni rok nie był dla nich łatwy. W kwietniu odbywały się strajki, a w czerwcu wielu z nich miało problem ze znalezieniem godzin na nowy rok szkolny w związku z likwidacją gimnazjum.

„Wszystkie te zmiany będące wynikiem zmian zapisu w ustawie o systemie oświaty wymusiły na nas szereg ruchów, a przede wszystkim poradzenie sobie z problemem odejścia części nauczycieli. Zrealizowaliśmy wszystkie założenia, które postawiliśmy sobie przed rozpoczęciem roku, a więc znalezienie zatrudnienia dla tych nauczycieli, którzy na dzień 31 sierpnia pozostawali bez pracy, bądź z niepełnymi etatami. Dzięki aprobacie Starostwa Powiatowego, który jest organem prowadzącym dla szkół ponadpodstawowych, cześć spośród tych nauczycieli znalazła tam miejsca pracy, część została u nas i pracuje w niepełnym wymiarze czasu pracy […] To był również rok pełen sukcesów, bowiem we wszystkich olimpiadach i konkursach przedmiotowych nasi uczniowie uzyskali satysfakcjonujące wyniki […] To wreszcie szereg sukcesów o charakterze sportowym, artystycznym i zapewne nie bez znaczenia będzie fakt, kiedy spotkamy się za tydzień dokładnie, w dniu 17 października na wręczeniu stypendiów […] To również rok trudny ze względu na szereg przeobrażeń wewnątrz placówek. Nadbudowa w szkole w Kazanowie, termomodernizacja w Nieświniu, z jednej strony poprawiająca jakość pracy, ale również szereg problemow w charakterze organizacyjnym” – tłumaczył wiceburmistrz Krzysztof Jasiński.

Wszystkim belfrom z naszego regionu życzymy wszelkiej pomyślności na kolejny rok pracy z dziećmi i młodzieżą.

LISTA NAGRODZONYCH NAUCZYCIELI:

Lp.

Imię i nazwisko

Nazwa szkoły/placówki

Danuta Antosik Szkoła Podstawowa nr 1 w Końskich
Marta Długosz Szkoła Podstawowa nr 1 w Końskich
Kinga Ferensztajn Szkoła Podstawowa nr 1 w Końskich
Izabela Głowińska Szkoła Podstawowa nr 1 w Końskich
Dorota Kowalska Szkoła Podstawowa nr 1 w Końskich
Ewelina Malasińska Szkoła Podstawowa nr 1 w Końskich
Beata Milczarek Szkoła Podstawowa nr 1 w Końskich
Monika Ślifierz Szkoła Podstawowa nr 1 w Końskich
Anna Grotomirska Szkoła Podstawowa nr 1 w Końskich
Maria Tkaczyk Szkoła Podstawowa nr 2 w Końskich
Ewa Salagierska Szkoła Podstawowa nr 2 w Końskich
Grażyna Jakubowska Szkoła Podstawowa nr 2 w Końskich
Katarzyna Tymowska-Kowalska Szkoła Podstawowa nr 2 w Końskich
Małgorzata Krakowiak Szkoła Podstawowa nr 2 w Końskich
Iwona Kasielska Szkoła Podstawowa w Dziebałtowie
Elżbieta Połeć Zespół Placówek Oświatowych w Kazanowie
Anna Fidor Szkoła Podstawowa w Kopaninach
Iwona Kmiecik Zespól Placówek Oświatowych w Nieświniu
Ewa Kowalczyk Zespół Placówek Oświatowych w Rogowie
Izabela Garbacz Zespół Placówek Oświatowych w Rogowie
Agnieszka Polakowska Zespół Placówek Oświatowych w Stadnickiej Woli
Matylda Pietrusiewicz Zespół Placówek Oświatowych w Stadnickiej Woli
Iwona Brzezińska Zespół Placówek Oświatowych w Stadnickiej Woli
Justyna Soja-Sadowska Zespół Placówek Oświatowych w Stadnickiej Woli
Justyna Dziuba Zespół Placówek Oświatowych w Stadnickiej Woli
Magdalena Plaskota Przedszkole nr 3 w Końskich
Teresa Muszyńska Przedszkole nr 4 w Końskich
Danuta Choińska Przedszkole nr 5 w Końskich
Jarosław Drzazga Szkoła Podstawowa nr 1 w Końskich
Jacek Szmit Szkoła Podstawowa nr 2 w Końskich
Beata Zbróg Szkoła Podstawowa w Dziebałtowie
Paweł Milcarek Zespół Placówek Oświatowych w Kazanowie
Barbara Makuch Zespół Placówek Oświatowych
w Modliszewicach
Ewa Szczepanik Zespół Placówek Oświatowych w Pomykowie
Czesław Staciwa Zespół Placówek Oświatowych w Stadnickiej Woli
Halina Wachowicz Przedszkole nr 1 w Końskich
Anna Puszka Przedszkole nr 2 w Końskich
Barbara Gawrońska Przedszkole nr 3 w Końskich
Dorota Chamczyk Przedszkole nr 4 w Końskich
Renata Sielska Przedszkole nr 5 w Końskich
Małgorzata Dąbrowska Przedszkole nr 6 w Końskich

Awans zawodowy:
W roku szkolnym 2018/2019 – 6 pedagogów uzyskało stopień nauczyciela mianowanego:
– Karolina Anna Rogalska z Zespołu Placówek Oświatowych w Stadnickiej Woli
-Anna Kaczmarska, Katarzynę Marta Stolarska, Agata Kochel i Paulina Stępień ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Końskich
-Monika Gilewska z Przedszkola nr 3 w Końskich

Zdjęcia:

REKLAMA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *