REKLAMA

Trwa rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych [zdjęcia]

Trwają prace związane z rozbudową Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Końskich. 

REKLAMA


W ramach projektu zostanie rozbudowana wiata magazynowa oraz utwardzony teren przed wiatą. Pod zadaszeniem będą magazynowane odpady inne niż niebezpieczne w ilości 8 ton na dobę. Utwardzone podłoże będzie spełniało funkcję placu manewrowego. Dodatkowo zakupione zostały trzy mobilne kontenery.

Projekt pn.: „Rozbudowa PSZOK na terenie RZZO dla mieszkańców gminy Końskie” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. „Dziedzictwo naturalne i kulturowe”, Działanie 4.2. „Gospodarka odpadami”. Całkowita kwota inwestycji wyniosła dokładnie 883 267,49 zł, z czego unijne dofinansowanie to 568 307,23 zł.

REKLAMA

Zdjęcia (PGE w Końskich):

REKLAMA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *