REKLAMA

Ziemia Konecka w okresie powstań narodowych XIX wieku. Konferencja naukowa w Końskich

W sobotę 19 listopada w siedzibie Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości przy ulicy Staszica w Końskich odbędzie się konferencja naukowa pt. „Ziemia Konecka w okresie powstań narodowych XIX wieku”. Na to wydarzenia zapraszają: Muzeum Regionalne PTTK, PTTK Końskie, Komisja Opieki Nad Zabytkami oraz Urząd Miasta i Gminy w Końskich. Poniżej znajdziecie program ramowy oraz tematykę wystąpień. Wstęp wolny. 

REKLAMA

REKLAMA

 

Program godzinowy konferencji: 

9.00 Zapalenie zniczy na grobach uczestników Powstania Styczniowego 1863 roku
Zbiórka przy siedzibie PTTK w Końskich, ul. Partyzantów 9
10.30 Przyjmowanie uczestników konferencji w siedzibie Krajowego
Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości przy ul. Stanisława
Staszica 2A w Końskich
Zwiedzanie:
– pokazu filatelistycznego pt. „W drodze do niepodległości” ze zbiorów Okręgu Świętokrzyskiego PZF w Kielcach
– wystawy książek, pocztówek i numizmatów o tematyce powstańczej
– wystawy prac laureatów konkursu na projekt kartki pocztowej

11.00 Otwarcie konferencji
11.15 Podsumowanie konkursu dla dzieci i młodzieży na projekt kartki pocztowej

pt. „Ślady pamięci narodowej w moim mieście”.
Wręczenie odznaczeń PTTK oraz wyróżnień z okazji jubileuszu 15-lecia działalności Młodzieżowego Koła PZF przy SP Nr 2 w Końskich

11.30 Panel referatowy 1

Polityczne i militarno-społeczne działania niepodległościowe
na terenie Konecczyzny i Staropolskiego Okręgu Przemysłowego
Prowadzenie merytoryczne: dr hab. Krzysztof Łyskawa, prof. UE w Poznaniu

13.30 Przerwa kawowa

13.45 Panel referatowy 2
Gospodarka Ziemi Koneckiej w dziele zachowania i odzyskania niepodległości
Prowadzenie merytoryczne: dr Stanisław Nowak

16.00 Dyskusja, podsumowanie i wnioski
16.15 Zakończenie konferencji i posiłek turystyczny

Konferencja Naukowa
Ziemia Konecka w okresie powstań narodowych XIX wieku
Końskie, 19 listopada 2022 r.

TEMATYKA WYSTĄPIEŃ
Panel 1. Polityczne i militarno-społeczne działania niepodległościowe na terenie Konecczyzny i Staropolskiego Okręgu Przemysłowego
– prof. dr hab. Wiesław Caban, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Udział społeczeństwa Kielecczyzny w Powstaniu Styczniowym –
–  dr hab. Adam Dobroński, prof. senior UwB – Uniwersytet w Białymstoku – Legendy i prawdy 1863 roku w ocenie historyka wojskowości
–  dr Maciej Chłopek, Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu –
Zagłębie staropolskie w Powstaniu Styczniowym
–  dr Cezary Jastrzębski, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach –
Ślady Powstania Styczniowego na Kielecczyźnie
–  Krzysztof Woźniak – regionalista, Komisja Opieki nad Zabytkami PTTK Końskie – Końskie i Konecczanie w okresie Powstania Listopadowego
Panel 2. Gospodarka Ziemi Koneckiej w dziele zachowania i odzyskania niepodległości
–  dr Stanisław Nowak, Czesław Nowak, Waldemar Kotas – Izba Gospodarcza Ubezpieczeń i Obsługi Ryzyka w Warszawie – Potencjał gospodarczy rodu Małachowskich w służbie gospodarczej i militarnej Rzeczypospolitej
–  dr hab. Andrzej Szplit, prof. Akademii Nauk Stosowanych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, dr Maria Błoszczyńska – IGUiOR w Warszawie, dr Wioletta Pacholarz – Stanisław Staszic i współcześni – idee i dokonania na rzecz Staropolskiego Okręgu Przemysłowego
–  inż. Witold Kabała – regionalista, Olga Nowak – studentka Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, Jakub Dajczer – regionalista świętokrzyski – Działacze społeczno – gospodarczy XIX wieku, osobowości pracy organicznej na rzecz Konecczyzny – Witold Zglenicki, Jan Gottlieb Bloch, Filip de Girard, Ludwik Małachowski, Ludwik Plater
–  dr hab. Krzysztof Łyskawa prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu – Dążenie do usamodzielnienia ludu wiejskiego, czy ekonomia współdzielenia? Efekty ekonomiczne powstań XIX wieku
–  dr hab. Tadeusz Winkler Drews, prof. UW – Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, dr hab. Tomasz Ochinowski prof. UW, Uniwersytet Warszawski – Gdzie się podziali przedsiębiorcy? Analiza obecności (nieobecności) problematyki biznesowej w historiografii polskiej, dotyczącej uzyskania niepodległości
–  Roman Cichacki, Agnieszka Wojcierowska – regionaliści świętokrzyscy – Powstanie Styczniowe na Ziemi Koneckiej – w tradycji ludowej i legendzie

REKLAMA

Dodaj komentarz