REKLAMA

Fałków: Będą dofinansowania do zakupu komputerów i opłat za internet

Gmina Fałków zachęca do skorzystania z naboru wniosków na dofinansowania, które mogą objąć zakup nowego sprzętu komputerowego, czy rekompensatę kosztów poniesionych na rachunki za internet. 

REKLAMA

Foto: archiwum tkn24.pl

Rodzice/Opiekunowie prawni uczniów niepełnoletnich oraz pełnoletni uczniowie szkół średnich mieszkający w miejscowości lub w gminie, w której funkcjonowały PGR-y do dnia 29 października 2021 r. do godz. 12:00 mogą składać w Urzędzie Gminy w Fałkowie stosowne oświadczenia.

Wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.
Dofinansowanie będzie można otrzymać na:
a) sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną;
b) ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego;
c) usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

REKLAMA

Wsparcie przysługuje uczniom, którzy jednocześnie:
a) są członkami rodzin (w linii prostej, tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie) osób pracujących w PGR-ach,
b) zamieszkują w miejscowości lub gminie, w której funkcjonowało zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,
c) nie otrzymały na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Osoby zainteresowane otrzymaniem grantu powinny złożyć oświadczenie wraz ze zgodą na przetwarzanie danych RODO.
Miejsce składania oświadczeń:
Urząd Gminy w Fałkowie, ul. Zamkowa 1A, 26-260 Fałków
Piętro I, pok 210 – sekretariat
Dokumenty (oświadczenie + zgoda RODO) należy złozyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Fałkowie do dnia 29.10.2021 r. do godz 12.00. Oświadczenia i inne dokumenty do pobrania znajdziecie TUTAJ.

REKLAMA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *