REKLAMA

Gmina Końskie: Można składać oferty na zadania publiczne

Burmistrz Miasta i Gminy Końskie zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty do otwartego konkursu. Można zgłaszać oferty na realizację zadań publicznych w zakresie pożytku publicznego i wolontariatu w 2021 r. Wnioski można zgłaszać do 19 maja.

REKLAMA

urząd miasta lato budynek umig um

Oficjalnych wyników jeszcze nie ma. Trwa sprawdzanie głosowania pod kątem formalnym.

Gmina rozdysponuje na cele statutowe zwycięskich organizacji 80 tysięcy złotych. Największa część tej kwoty przeznaczona będzie na działania skierowane do osób w wieku emerytalnym, będzie to 30 tysięcy złotych przeznaczonych na: wspieranie aktywności społecznej seniorów – 25 tys. zł, realizacja działań edukacyjno-informacyjnych dot. bezpieczeństwa seniorów – 5 tys. zł.

Warunki realizacji tego zadania to:

REKLAMA

1) w ramach zadania mogą być organizowane różnorodne przedsięwzięcia o charakterze kulturalnym, edukacyjnym, sportowym i turystycznym dla mieszkańców gminy Końskie w wieku emerytalnym,
2) dysponowanie kadrą posiadającą odpowiednie kwalifikacje do realizacji zadania,
3) posiadanie doświadczenia w realizacji zadań podobnego typu,
4) w ramach zadania mogą być organizowane różnorodne przedsięwzięcia o charakterze edukacyjnym i informacyjnym, w szczególności wykłady, warsztaty, spotkania i kampanie informacyjne w zakresie 5 000 zł czerwiec – grudzień 2021 r. bezpieczeństwa seniorów dla mieszkańców gminy Końskie w wieku emerytalnym,
5) dysponowanie kadrą posiadającą odpowiednie kwalifikacje do realizacji zadania,
6) posiadanie doświadczenia w realizacji zadań podobnego typu.

Kolejne zadanie skupia się na kulturze, sztuce i dziedzictwie narodowym. Na ten cel przeznaczone będzie 25 tysięcy złotych, podzielonych kolejno na: organizację imprez kulturalnych i artystycznych – 12 tys. zł, realizację projektów z zakresu edukacji kulturalnej – 3 tys. zł, ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 10 tys. zł.

Ponadto na działalność na rzecz dzieci i młodzieży przeznacza się 20 tysięcy złotych, a na ochronę i promocję zdrowia 5 tysięcy złotych. Więcej o zadaniach i ich wymaganiach przeczytacie Państwo w treści ogłoszenia, którą udostępniamy na dole artykułu.

Oferty na realizację poszczególnych zadań należy zgłaszać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Końskie lub listownie w terminie do 19 maja do godz. 15:30. Każdy podmiot może złożyć tylko jedną ofertę na dany rodzaj zadania. Oferty podlegają opiniowaniu przez Komisję Konkursową powołaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Końskie. Posiedzenie Komisji odbędzie się 20 maja o godzinie 9:00.

Wnioski i wzory podań są do pobrania TUTAJ.

Pełna treść ogłoszenia:

 

REKLAMA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *