REKLAMA

Konecki szpital będzie realizował program profilaktyki raka płuc

Palacze mogą, a nawet powinni zgłaszać się do Szpitala im. św. Łukasza w Końskich by wziąć udział w specjalistycznym programie profilaktyki nowotworów płuc, który nasza lecznica będzie prowadzić wspólnie ze Świętokrzyskim Centrum Onkologii. Zainteresowani powinni zgłaszać się pod numer tel: 41 390 22 70. 

REKLAMA

Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich rozpoczął współpracę ze Świętokrzyskim Centrum Onkologii w zakresie realizacji projektu profilaktycznego pod nazwą „Profilaktyka nowotworów płuc”. Celem programu jest poprawa wykrywalności raka płuc na wczesnym etapie jego rozwoju poprzez objęcie badaniami skryningowymi (niskodawkowa tomografia komputerowa) osób w wieku 50-74 lat.

REKLAMA

Projekt skierowany jest do osób z terenu województwa świętokrzyskiego, małopolskiego lub podkarpackiego.

Uczestnikami Projektu mogą być osoby:

  1. w wieku 55-74 lat z konsumpcją tytoniu większą lub równą 20 paczkolat, okresem abstynencji tytoniowej nie dłuższym niż 15 lat

  2. w wieku 50-74 lat z konsumpcją tytoniu większą lub równą 20 paczkolat, okresem abstynencji tytoniowej nie dłuższym niż 15 lat, u których stwierdza się jeden z czynników ryzyka:

  • ekspozycja zawodowa na krzemionkę, beryl, nikiel, chrom, kadm, azbest, związki arsenu, spaliny silników diesla, dym ze spalania węgla kamiennego, sadza;

  • ekspozycja na radon;

  • indywidualna historia zachorowania na raka: przebyty rak płuca (lung cancer survivor), w wywiadzie chłoniak, rak głowy i szyi lub raki zależne od palenia tytoniu np. rak pęcherza moczowego;

  • rak płuca w wywiadzie u krewnych pierwszego stopnia (rodzice, dzieci, rodzeństwo);

  • historia chorób płuc: przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) lub włóknienie płuc (IPF).

Rejestracja osób kwalifikujących się do programu odbywać będzie się telefonicznie pod numerem telefonu 413902270. Prosimy o zgłaszanie się tylko osób spełniających powyższe kryteria.

 

REKLAMA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *