REKLAMA

Można będzie składać kolejne wnioski do tarczy antykryzysowej w PUP Końskie

Od 17 czerwca do 30 czerwca przedsiębiorcy mogą składać kolejne wnioski o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej oraz części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne. w ramach Tarczy Antykryzysowej. Jest to już trzeci nabór ogłoszony przez Powiatowy Urząd Pracy w Końskich. 

REKLAMA

Fot. konecki.powiat.pl.

O wsparcie dotyczące dofinansowań kosztów prowadzenia działalności i miejsc pracy w ramach tarczy antykryzysowej przedsiębiorcy mogli ubiegać się w kwietniu i maju. Poniżej znajdziecie komunikat dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Końskich Jacka Werensa:

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Końskich ogłasza III nabór wniosków w ramach tarczy antykryzysowej:

REKLAMA

– w ramach art. 15 zzb, tj. na dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców,

– w ramach art. 15 zze, tj dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Nabór będzie prowadzony od dnia 17.06.2020r do 30.06.2020r;

Szczegółowych informacji udzielają:
Maria Kałwińska – 41 260 43 62 wew.212
Mariusz Jedynak – 41 260 43 62 wew.212
Anna Wiśniewska – Stępień – 41 260 43 62 wew.216
Renata Owczarek – 41 260 43 62 wew. 211.

Wnioski o dofinansowanie przedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

Szczegółowe informacje, stosowne wnioski oraz zasady ubiegania się o wsparcie znajdują się poniżej:

https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsieb…/tarcza

Złożenie wniosku i umowy poprzez platformę praca.gov.pl, po opatrzeniu ich kwalifikowalnym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym pozwoli na obsługę sprawy bez konieczności wizyty w Powiatowym Urzędzie Pracy i znacznie przyspieszy otrzymanie dofinansowania.

Wnioski można również przekazać korespondencyjnie na adres siedziby Powiatowego Urzędu Pracy w Końskich, ul. Stanisława Staszica 2, 26-200 Końskie lub w godzinach pracy Urzędu tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30 dokumenty można wrzucać do skrzynki podawczej w zamkniętej kopercie.

REKLAMA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *