REKLAMA

Bezrobocie w powiecie z roku na rok spada!

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Końskich na koniec stycznia 2020 roku jest niższa niż przed dwunastoma miesiącami. W 2019 roku liczba ta stale malała aż do paździer...