REKLAMA

NA ŻYWO: Grzegorz Piec starostą koneckim! Skowron wicestarostą. Zbigniew Kowalczyk szefem rady

[RELACJĘ NALEŻY RĘCZNIE ODŚWIEŻAĆ.] O godzinie 11:00 rozpocznie się I sesja nowej Rady Powiatu Koneckiego po wyborach przeprowadzonych 16 czerwca. Relację wideo prosto ze starostwa znajdziecie TUTAJ. W tym artykule prowadzić będziemy relację tekstową ‚na żywo’. To dziś powinniśmy poznać nazwiska starosty, jego zastępcy oraz prezydium rady. RELACJĘ NALEŻY RĘCZNIE ODŚWIEŻAĆ.Na tym kończymy naszą relację wideo. Wkrótce relacja wideo i komentarze do wyborów.
Zdjęcia nowego zarządu i prezydium Rady Powiatu Koneckiego:

REKLAMA

16:24.  Stosunek głosów w głosowaniu na Jarosława Staciwę – 14 za, 4 przeciw, 1 nieważny. Stosunek głosów na Dariusza Banasika – 13 za, 5 przeciw, 1 nieważny. Nowymi członkami zarządu zostali więc: Jarosław Staciwa, Dariusz Banasik.
15:52 Trwa tajne głosowanie dotyczące wyboru członków Zarządu Powiatu Koneckiego.
15:40 Czekamy na wyniki wyborów członków Zarządu Powiatu Koneckiego.
15:21 Rozpoczyna się procedura wyboru członków Zarządu Powiatu Koneckiego. Starosta Grzegorz Piec zgłasza na funkcje etatowego członka Zarządu Jarosława Staciwę z Radoszyc (PiS), zgłasza także na nieetatowego członka Zarządu Powiatu Koneckiego Dariusza Banasika z Końskich (PiS). Za chwilę rozpocznie się tajne głosowanie.
15:14 Za chwilę dowiemy się czy Wiesław Skowron będzie nowym wicestarostą koneckim.
14:58 Rozpoczyna się tajne głosowanie dotyczące tego czy Wiesław Skowron zostanie wicestarostą koneckim.
14:41 Grzegorz Piec proponuje na funkcje wicestarosty koneckiego kandydaturę Wiesława Skowrona. Radny Wiesław Skowron wyraził zgodę na kandydowanie. 

14:37 Grzegorz Piec został wybrany nowym starostą koneckim! Jego (jedyną zgłoszoną) kandydaturę poparło 14 z 20 obecnych na sesji radnych. 5 radnych było przeciw. 
14:35 Rozpoczyna się odczytywanie głosów. Za chwilę dowiemy się czy Grzegorz Piec zostanie nowym Starostą Koneckim.
14:15 Trwa tajne głosowanie dotyczące wyboru Starosty Koneckiego.
14:00 Rozpoczyna się procedura wyboru Starosty Koneckiego. Danuta Leśniewicz zgłosiła kandydaturę Grzegorza Pieca z PiS. Jest to jedyna kandydatura. 

13:53 Odczytano część wyników – Łukasz Kubka został wybrany wiceprzewodniczącym Rady Powiatu Koneckiego z poparciem 14 głosów. Jolanta Pacocha została wybrana również 14 głosami. Znamy więc wiceprzewodniczących Rady Powiatu Koneckiego – to Jolanta Pacocha i Łukasz Kubka. 

REKLAMA

13:42 Kolejna przerwa w obradach.

Przed nami jeszcze wybory starosty, wicestarosty i członków zarządu powiatu koneckiego. Według nieoficjalnych danych będą to: Grzegorz Piec – starosta, Wiesław Skowron – wicestarosta, członkowie zarządu: Dariusz Banasik (nieetatowy), Jarosław Staciwa (obaj PiS).

13:19 Rozpoczyna się tajne głosowanie na wiceprzewodniczących Rady Powiatu Koneckiego.

13:18 „Cieszę się z tej funkcji. Nie chodzi tutaj o to z kim my rządzimy, z kim będziemy rządzić. My chcemy realizować swoje założenia związane ze zmianą i dobrym zarządzaniem powiatu” – powiedział nam tuż po wyborze na przewodniczącego Zbigniew Kowalczyk.

13:00 Trwa przerwa w obradach. Za chwilę rozpoczną się wybory wiceprzewodniczących. Jedyni kandydaci do tych funkcji to Łukasz Kubka i Jolanta Pacocha.

12:47 Rozpoczyna się procedura wyboru wiceprzewodniczących Rady Powiatu. Pierwszym zgłoszonym jest Łukasz Kubka z Prawych i Solidarnych. Kandydaturę zgłaszał Jarosław Staciwa. Wiesław Skowron na wiceprzewodniczącą zgłosił Jolantę Pacochę. Przebieg sesji nadzoruje już nowy przewodniczący rady Zbigniew Kowalczyk. 

12:45 Dokonano wyboru nowego Przewodniczącego Rady Powiatu Koneckiego. Został nim Zbigniew Kowalczyk z komitetu Robert Plech Nowy Powiat. Do tej funkcji zgłosił go lider ugrupowania Robert Plech. W tajnym głosowaniu uzyskał on 14 głosów poparcia i 6 przeciw przy głosowaniu 20 radnych. 

12:30 Trwa przerwa i liczenie głosów. Za chwilę poznamy nowego Przewodniczącego Rady Powiatu Koneckiego.

12:19 Trwa tajne głosowanie na Przewodniczącego Rady Powiatu Koneckiego.
12:13 Po przerwie rozpoczyna się tajne głosowanie na Przewodniczącego Rady Powiatu Koneckiego. Jedynym kandydatem jest Zbigniew Kowalczyk. 

11:53 Trzy osoby znajdą się w komisji skrutacyjnej: Danuta Leśniewicz, Marian Domagała i Marian Król.

11:47 Rozpoczyna się wybór członków komisji skrutacyjnej. Wiesław Skowron chce by komisja miała 3 członków, Bogdan Soboń proponuje by było ich pięciu.

11:46 Robert Plech zgłasza na stanowisko przewodniczącego Zbigniewa Kowalczyka z jego komitetu. Ten wyraża zgodę na kandydowanie. To jedyna kandydatura.

11:43 Głosowanie nad rozszerzeniem porządku obrad – 14 za, 6 przeciw. To pokazuje, że być może koalicja wzmocniła się o dwóch radnych. Grzegorz Jóźwik z Ziemi Koneckiej był za. Również Michał Cichocki z Porozumienia Samorządowego TKN był za.

Zobaczcie Państwo zdjęcia z dotychczasowego przebiegu I sesji nowej Rady Powiatu Koneckiego:

11:37 Wiesław Skowron zgłasza wniosek o rozszerzenie porządku obrad – o wybór starosty, wicestarosty, członka Zarządu Powiatu Koneckiego i ustalenie pensji starosty. 

11:35 Sekretarzem sesji została wybrana Iwona Cholewa – pracownica biura Rady Powiatu Koneckiego.

11:30 Bogdan Soboń apeluje o głos. Ponownie chce mówić o radnych gminnych, którzy składali mandaty. Wiesław Skowron nie udziela mu głosu! Bogdan Soboń ma wątpliwości czy radni dotychczas gminni mogą uczestniczyć w sesji. Bogdan Soboń prosi o opinię formalną na piśmie czy radni dotychczas gminni mogą brać udział w sesji. Wywiązuje się słowna awantura!

11:25: Przypominamy:  NIEOFICJALNIE znamy już podział ról w Zarządzie i Prezydium Rady Powiatu Koneckiego: Starosta Konecki – Grzegorz Piec (PiS), wicestarosta – Wiesław Skowron (Nowy  Powiat Roberta Plecha), Członkowie Zarządu – Jarosław Staciwa (PiS), Dariusz Banasik (PiS – nieetatowy). Przewodniczący Rady Powiatu Koneckiego – Zbigniew Kowalczyk (Nowy  Powiat Roberta Plecha), Wiceprzewodniczący: Łukasz Kubka (PiS), Jolanta Pacocha (Nowy  Powiat Roberta Plecha). Czekamy na rozpoczęcie sesji oraz głosowania. Niespodzianki wciąż są możliwe póki nie poznamy oficjalnych wyników tajnych głosowań. Obrady do czasu wyboru przewodniczącego poprowadzi Wiesław Skowron – radny senior. 

11:21 Radni składają właśnie ślubowanie. Większość z nich kończy ślubowanie słowami ‚Tak mi dopomóż Bóg’.

11:17 Marian Król prosi o wyjaśnienie kwestii dotyczącej osób, które były radnymi gminnymi. Jego zdaniem mieli oni 7 dni na złożenie mandatu i nie mogą dziś składać ślubowania. Takim osobami w nowej radzie powiatu są: Zbigniew Kowalczyk (był radnym w gminie Końskie), Jarosław Staciwa (w gminie Radoszyce), Piotr Słoka (w gminie Końskie). Radny senior odpowiada: Wszyscy nowowybrani radni powiatowi złożyli mandaty w swoich gminach. 

11:15 Pełniący funkcje Organów powiatu Grzegorz Piec dziękuje Przewodniczącemu Powiatowej Komisji Wyborczej Grzegorzowi Woźniakowi za przeprowadzenie wyborów i pracę podczas nich.

11:12 Na sali pojawili się: senator RP Jacek Włosowicz oraz członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Mariusz Gosek. Radni przyjmują obecnie zaświadczenia o wyborze na radnych. Jedynym, który nie odebrał zaświadczenia jest Piotr Słoka.

11:06 Jeżeli potwierdzą się nasze nieoficjalne informacje to sporym zaskoczeniem jest brak miejsca w Zarządzie dla Wojciecha Owczarka. Nieoficjalnie mówi się o tym, że za kilka tygodni zostanie piątym członkiem zarządu. Do tego potrzebna jest jednak zmiana statutu powiatu w czasie przewidzianym przez ustawę. Tym razem możemy być pewni tego, że ustawowe daty będą mocno pilnowane zarówno przez koalicję jak i opozycję.

11:05 Rozpoczyna się wręczanie zaświadczeń o wyborze na radnego oraz ślubowanie radnych. Ten fragment sesji prowadzi przewodniczący Powiatowej Komisji Wyborczej Grzegorz Woźniak.

11:01 Radny Senior Wiesław Skowron rozpoczął obrady. Na sali brakuje jednego z wybranych radnych – Piotra Słoki. To oznacza, że prawdopodobnie zgodnie z zapowiedziami zrezygnuje on z mandatu. Jego miejsce zajmie Beata Zbróg. Na sali obecny jest także Wicewojewoda Świętokrzyski Bartłomiej Dorywalski. Obecni są także lokalni włodarze – burmistrz Stąporkowa Dorota Łukomska, wójt Gowarczowa Stanisław Pacocha.

10:55 NIEOFICJALNIE znamy już podział ról w Zarządzie i Prezydium Rady Powiatu Koneckiego: Starosta Konecki – Grzegorz Piec (PiS), wicestarosta – Wiesław Skowron (Nowy  Powiat Roberta Plecha), Członkowie Zarządu – Jarosław Staciwa (PiS), Dariusz Banasik (PiS – nieetatowy). Przewodniczący Rady Powiatu Koneckiego – Zbigniew Kowalczyk (Nowy  Powiat Roberta Plecha), Wiceprzewodniczący: Łukasz Kubka (PiS), Jolanta Pacocha (Nowy  Powiat Roberta Plecha). Czekamy na rozpoczęcie sesji oraz głosowania. Niespodzianki wciąż są możliwe póki nie poznamy oficjalnych wyników tajnych głosowań. Obrady do czasu wyboru przewodniczącego poprowadzi Wiesław Skowron – radny senior. 

Radny Senior – Wiesław Skowron rozpocznie prowadzenie obrad I sesji nowej Rady Powiatu.

08:30 Oczekując na sesję przypominamy, że w 21 osobowej radzie znaleźli się: 7 przedstawicieli Prawych i Solidarnych – Grzegorz Piec, Danuta Leśniewicz, Jarosław Staciwa, Dariusz Banasik, Łukasz Kubka, Lilla Brożyna i Marian Domagała; 5 przedstawicieli Nowego Powiatu Roberta Plecha: Robert Plech, Wojciech Owczarek, Wiesław Skowron, Zbigniew Kowalczyk, Jolanta Pacocha; 4 przedstawicieli Ziemi Koneckiej: Piotr Słoka, Grzegorz Jóźwik, Paweł Pękala i Jarosław Lasota; 4 przedstawicieli Polskiego Stronnictwa Ludowego: Bogdan Soboń, Marian Król, Dorota Duda i Czesław Kurcbart, 1 przedstawiciel Porozumienia Samorządowego TKN – Michał Cichocki.

Wszelkie medialne spekulacje wskazywały, że koalicję utworzą radni PiS oraz Nowego Powiatu Roberta Plech, a starostą miałby zostać Grzegorz Piec. Jednocześnie pojawiały się sygnały o wewnętrznych sporach i tarciach, a także propozycjach innych koalicji. Biorąc pod uwagę wydarzenia sprzed kilku miesięcy układ mógł się zmienić nawet w ciągu ostatniej nocy. Start sesji o godzinie 11:00. 

REKLAMA

4 thoughts on “NA ŻYWO: Grzegorz Piec starostą koneckim! Skowron wicestarostą. Zbigniew Kowalczyk szefem rady

  1. Pingback: Kto będzie rządził powiatem koneckim? Kto starostą? | TKN24

  2. Wojciech Owczarek pomimo że miał najwięcej głosów nie został wybrany na wicestaroste ani nie został przewodniczącym rady powiatu Kolejny więc raz głosy wyborców nie są nic warte bo są deptane i to odrazu na pierwszej sesji. Poprzednią radę powiatu też odwołano z mocno watpliwego powodu i rozpisano nowe wybory na koszt społeczeństwa deptajac ważne głosy wyborców. Na efekt długo nie trzeba było czekać bo frekwencja ostatnich wyborów to masakra. Tak się wyborcy odplacili lekceważaco przeciwko wojewodzie swietokrzyskiemu który osmielił się rozwiązać poprzednią radę. Wojewoda poniósł ogromną klęskę w tych wyborach w których większość mieszkańców powiatu koneckiego opowiedziało się przeciwko decyzji wojewody. Wojciech Owczarek i Robert Plech też ponieśli klęskę bo nie otrzymali żadnych ważnych funkcji w powiecie pomimo dużej ilości głosów. Więc sprawiedliwości stało się za dość. Po co było donosić i lekceważyć wyborców????

  3. Wiesław Skowron miał tylko jedną drugą głosów Wojciecha Owczarka i został wicestarostą. A kto reprezentował stanowisko wojewody świętokrzyskiego i podlizywał się partii rządzącej rozwiązując poprzednią radę krytykując PSL??? Ja wtedy to miałem przeświadczenie, że pan Skowron nie jest człowiekiem Roberta Plecha tylko Jarosława Kaczyńskiego. Świadczy to tylko o tym że nie liczą się wogóle głosy wyborców tylko kumoterstwo.

  4. Osoby takie jak Pan Wiesław Skowron które będąc w jedej partii działają pod dyktando drugiej to zwykle miernoty. Jak mógł reprezentować stanowisko wojewody z Pisu skoro sam w Pisie nie jest???? Oto jest pytanie do którego ugrupowania Pan Skowron chce należeć??? Niech się w końcu zdecyduje bo oszukuje tym wyborców.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *