REKLAMA

Nabór na dofinansowanie wynagrodzenia zatrudnionego bezrobotnego 50+

Powiatowy Urząd Pracy w Końskich ogłosił nabór na dofinansowanie wynagrodzenia zatrudnionych bezrobotnych w wieku od 50 lat. Wnioski można zgłaszać od 5 marca.

REKLAMA

Środki z Funduszu Pracy będą przeznaczone na następujące formy aktywizacji:

REKLAMA

– dofinansowanie wynagrodzenia zatrudnionego bezrobotnego, który ukończył 50 lat,
– zwrot kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne na podstawie art. 57a (dotyczy podmiotów prowadzących dom pomocy społecznej oraz jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej).

Nabór ruszył z dniem 5 marca bieżącego roku i trwać będzie do wyczerpania środków. Wnioskować można w następujące sposoby:

– pocztą tradycyjną na adres: 26-200 Końskie, ul. Stanisława Staszica 2,
– osobiście w godzinach pracy Urzędu tj. od poniedziałku do piątku (w godz. 7:30-15:30)
– poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej
adres głównej skrzynki podawczej Powiatowego Urzędu Pracy w Końskich to:  /pup_konskie/SkrytkaESP
Korespondencję można też wysyłać na skrzynkę podawczą: /pup_konskie/domyslna
po opatrzeniu go kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym.
– poprzez skrzynkę e-mail [email protected] (wniosek musi posiadać bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu z zachowaniem zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym).

Wnioski i kryteria w zakresie powyższego naboru są do pobrania na stronie www.konskie.praca.gov.pl w zakładce Dokumenty do pobrania:
– dla bezrobotnych i poszukujących pracy,
– dla pracodawców i przedsiębiorców.

REKLAMA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *