REKLAMA

Największa w powiecie koneckim elektrownia fotowoltaiczna już działa!

Prace nad budową elektrowni słonecznej trwały od listopada i już zostały zakończone. Jest to największa tego typu elektrownia w powiecie koneckim, a powstała ona na miejscu wysypiska śmieci w Końskich.

REKLAMA

Źródło: PGK Końskie

Wybudowana elektrownia fotowoltaiczna została już uruchomiona i przyłączona do sieci elektroenergetycznej. Instalacja posiada moc 0,627 MW i składa się z 2240 modułów polikrystalicznych po 280 Wp oraz 14 inwerterów. Została zlokalizowana na zrekultywowanej kwaterze składowiskowej. Planowana ilość energii elektrycznej wyniesie około 624 MWh/rok dając oszczędności firmie w kwocie około 200 tys. zł rocznie. Uwzględniając dofinansowanie koszt budowy instalacji powinien zwrócić się po około 6 latach, przy warunku, że nie wzrosną ceny energii, co raczej nie będzie mieć miejsca. W takim więc przypadku ten okres wyraźnie się skróci.

Wyprodukowana energia elektryczna zostanie wykorzystana na potrzeby własne PGK w Końskich, natomiast jej nadwyżka zostanie sprzedana. Głównym celem projektu było podniesienie poziomu bezpieczeństwa energetycznego i jednocześnie poprawa warunków ekonomicznych przedsiębiorstwa. Wykorzystanie odnawialnego źródła energii do produkcji energii elektrycznej zmniejszy zanieczyszczenie powietrza, a wykorzystanie wolnej powierzchni zrekultywowanego składowiska odpadów komunalnych (tj. innych niż niebezpieczne i obojętne) pod wybudowanie instalacji wpłynie korzystnie na bilans ekonomiczny firmy i jej wizerunek jako firmy dbającej o potrzeby przyszłych pokoleń i stan środowiska naturalnego. Praca instalacji słonecznej jest monitorowana przy pomocy dedykowanej aplikacji, która pozwala na bieżące obserwowanie parametrów pracy instalacji oraz ich ukazanie na ekranie komputera czy smartfona, zapis i przechowywanie danych.

REKLAMA

Zdjęcia (PGK Końskie):

REKLAMA

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *