REKLAMA

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Końskich rekrutuje na rok szkolny 2024/25 [wideo]

Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia w Końskich, zlokalizowana przy ulicy Partyzantów 9, rozpoczyna nabór na rok szkolny 2024/2025. Termin rekrutacji upływa 14 maja, natomiast już 27 kwietnia odbędzie się dzień otwarty placówki. Przypominamy, że nauka w tej szkole jest całkowicie bezpłatna.

REKLAMA

W ramach naboru szkoła oferuje naukę gry na różnych instrumentach, takich jak perkusja, fortepian, akordeon, skrzypce, wiolonczela, gitara, flet, saksofon oraz trąbka. Kandydaci do klasy pierwszej cyklu 6-letniego muszą mieć co najmniej 7 lat i nie więcej niż 10 lat w danym roku kalendarzowym, podczas gdy kandydaci do klasy pierwszej cyklu 4-letniego powinni mieć co najmniej 8 lat, ale nie więcej niż 16 lat.

REKLAMA

Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia w Końskich może poszczycić się licznymi sukcesami na różnych konkursach, zarówno ogólnopolskich, jak i międzynarodowych, co jest rezultatem wysokiej jakości kadry pedagogicznej. Uczniowie mają również możliwość wypożyczania instrumentów. Wnioski rekrutacyjne należy składać do 14 maja.

Proces rekrutacji rozpoczyna się od złożenia przez rodziców (lub prawnych opiekunów) kandydata wniosku o przyjęcie do szkoły na odpowiednim formularzu, który można pobrać ze strony internetowej (TUTAJ). Kwalifikacja kandydatów odbywa się na podstawie przeprowadzonego przez komisję rekrutacyjną badania przydatności, które polega na ocenie zdolności muzycznych i predyspozycji do nauki gry na wybranym instrumencie. Podczas badania kandydaci muszą zaśpiewać piosenkę z repertuaru szkolnego lub przedszkolnego.

Badania przydatności odbędą się 20 i 21 maja 2024 roku. Rodzice (lub prawni opiekunowie) zostaną poinformowani o dokładnym terminie i godzinie badania podczas składania wniosku o przyjęcie do szkoły. Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych nastąpi 27 maja 2024 roku. Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji można znaleźć na stronie internetowej szkoły.

Osoby zainteresowane mogą bliżej poznać szkołę podczas dni otwartych, które odbędą się w sobotę, 27 kwietnia, od godziny 10:00. Więcej o dniu otwartym znajdziecie u nas bliżej terminu tego wydarzenia. 

REKLAMA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *