REKLAMA

Przestrzegali przed narkotykami i innymi substancjami [zdjęcia]

Dopalacze są to pewne substancje psychoaktywne – syntetyczne albo pochodzenia naturalnego. Niektóre starają się naśladować marihuanę, inne – amfetaminę, kokainę czy ekstazy. W poprzednim tygodniu konecki PCPR zorganizował konferencję dotyczącą tych substancji. 

REKLAMA

Dopalacze. Najczęściej składają się z kilku substancji. Zaburzają jednocześnie wiele funkcji ośrodkowego układu nerwowego – tym różnią się od klasycznych narkotyków i na tym polega ich niebezpieczeństwo.

REKLAMA

W Zespole Szkół Ponadgminazjalnych Nr 1 w Końskich Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich wraz z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym oraz przy udziale Świętokrzyskiego Państwowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach zorganizowało szkolenie pt. „Dopalacze i legalne substancje psychoaktywne”.

Otwarcia szkolenia dokonały Urszula Przygodzka – Zastępca Dyrektora PCPR w Końskich oraz Anna Wojtasińska – Dyrektor PSSE w Końskich. Następnie głos zabrał Wicestarosta Konecki – Andrzej Marek Lenart. W dalszej części prowadzenie szkolenia objął  Marcin Szyposzyński pracownik PSSE Końskie, który poprosił o przedstawienie sytuacji zatruć dopalaczami w województwie świętokrzyskim  Ewę Ziemkiewicz – Kierownika Oddziału Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej WSSE w Kielcach.

Podczas części szkolenia przedstawiono następujące tematy:

Nowe narkotyki-dopalacze
Suplementy diety
leki OTC (tzw. leki bez recepty)
Prelegentem ww. wykładów był Pan Radosław Gruss – Kierownik Oddziału Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej WSSE w Olsztynie.

Dopalacze mimo wielu lat walki z nimi są nieustannym zagrożeniem dla zdrowia zarówno dla dzieci i młodzieży jak również osób dorosłych. O ile informacje dotyczące dopalaczy są stosunkowo łatwo dostępne, w szeroko pojętych mediach czy na różnych szkoleniach, to temat zagrożeń związanych z suplementami diety i lekami OTC już nie. W związku z tym należało tę wiedzę przedstawić szerokiej grupie odbiorców.

W szkoleniu udział wzięło 120 osób z jednostek i instytucji z terenu Powiatu Koneckiego, tj.: pracownicy PCPR, PSSE w Końskich, M – GOPS / GOPS, pracownicy oświaty, ochrony zdrowia, policji, kuratorzy Sądu Rejonowego w Końskich, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej, Placówek Rodzinnych, WPPDiR w Stąporkowie, WTZ, DPS „Etola” w Rudzie Pilczyckiej, DPS „Cichy Zakątek” w Końskich, Stowarzyszenie Klubu Abstynenta „Radość” w Końskich, Stowarzyszenie Bezpieczny Dom w Kielcach. W spotkaniu uczestniczył pracownik Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Łatwa dostępność substancji odurzających w połączeniu z brakiem wiedzy na temat ich działania, a szczególnie zagrożeń dla życia wynikających z ich używania powoduje liczne przypadki poważnych zatruć a nawet zgonów. Mamy nadzieję, że udział kadry wielu instytucji w powyższym szkoleniu wpłynęło na uświadomienie skali zagrożeń oraz w pewnym stopniu wskazało przeciwdziałanie problemom.

Zdjęcia:

REKLAMA

Dodaj komentarz