REKLAMA

Przybylski odpowiada Plechowi w sprawie szpitala

Pod koniec ubiegłego tygodnia Robert Plech – lider listy Komitetu Wyborczego Nowy Powiat opublikował oświadczenie przeczące jakoby jego opcja polityczna chciała sprywatyzować szpital (Plech: Nie chcemy prywatyzacji szpitala – TUTAJ). To odpowiedź na słowa startujących z list Ziemi Koneckiej. Teraz na oświadczenie Plecha odpowiada dyrektor szpitala dr Wojciech Przybylski. Poniżej znajdziecie w całości list, który dotarł do naszej redakcji. 

REKLAMA

Oświadczenie Dyrekcji Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich

REKLAMA

W związku z zamieszczonym na portalu tkn.24.pl oświadczeniu p. Roberta Plecha, Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich odnosi się do zarzutów umieszczonych w oświadczeniu.

P. Robert Plech stwierdza w oświadczeniu o niewłaściwym zarządzaniu, braku „wizji” rozwoju i nieprawidłowościach w Szpitalu.

Plotki i pomówienia, mogą w złym świetle postawić nasz Szpital i pracowników, którzy w sposób odpowiedzialny, ciężko pracując wykonują swoje obowiązki.

Przedstawiamy zatem dowody przeczące tezom p. Roberta Plecha

 1. Zarządzanie Szpitalem od wielu lat  oceniane jest przez niezależne instytucje. Są nimi:
 1. Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (CMJ) w Krakowie, które poprzez proces akredytacji stwierdza, czy szpital spełnia ok. 250 standardów opartych na wytycznych Unii Europejskiej, ekspertów krajowych i zatwierdzonych przez Ministra Zdrowia. Konecki Szpital od 1998 roku posiada certyfikat akredytacyjny , a ostatni przegląd wizytatorów na terenie Szpitala potwierdził realizację 89,74 % standardów, co jest najwyższym wynikiem w województwie świętokrzyskim i jednym z najwyższych w Polsce. Wśród zewnętrznych metod zapewnienia wysokiej jakości świadczeń akredytacja jest najszerzej sprawdzoną na świecie i najskuteczniejszą.
 2. Towarzystwo Promocji Jakości, CMJ oraz Rzeczpospolita od 2002 roku dokonują oceny szpitali w Polsce w rankingu „Bezpieczny Szpital”. W rankingu tym nasz Szpital uzyskał bardzo wysokie miejsca w Polsce, a w województwie świętokrzyskim 8 razy zajmował 1 miejsce. W ostatnim rankingu zajęliśmy 24 miejsce w kraju, pierwsze w  województwie, a wśród szpitali II poziomu referencyjnego 9 w skali kraju.
 3. Polska Nagroda Jakości (PNJ)  przyznawana jest przedsiębiorstwom za wdrażanie koncepcji zarządzania przez jakość – TQM (Total Quality Management). Została ustanowiona przez Krajową Izbę GospodarcząPolskie Centrum Badań i Certyfikacji oraz Fundację Teraz Polska. Konecki Szpital został laureatem tej nagrody w 2009 r i do chwili obecnej ma prawo używania tego tytułu.
 4. Certyfikat „Szpital Przyjazny Dziecku” przyznawany przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF) oraz Komitet Upowszechniania Karmienia Piersią Szpital w Końskich otrzymał w 1998 roku i utrzymuje go do chwili obecnej. Ostatnia ocena komisji w 2018 roku ponownie potwierdziła spełnianie przez nasz Szpital wysokich standardów.
 5. Szpital bez bólu – W 2009 roku Polskie Towarzystwo Badania Bólu oraz Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Towarzystwo Chirurgów Polskich, Polskie Towarzystwo Ginekologiczne oraz Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne zainicjowały program „Szpital bez bólu” (dla oddziałów zabiegowych). Konecki Szpital legitymuje się tym certyfikatem od 2009 roku, a w roku 2019 uzyskał certyfikat „Szpitala bez bólu” także dla oddziałów zachowawczych.
 6. Od roku 2002 Szpital uzyskał certyfikat jakości na zgodność z wymaganiami normy ISO 9001 na świadczenia medyczne i utrzymuje go chwili obecnej.
 7. Zespoły wczesnego reagowania – są innowacją w Polsce, a Konecki Szpital jest jedną z 25 wybranych placówek w kraju, gdzie ten system został wdrożony w 2018 roku.
 8. Na początku czerwca 2019 Szpital został wyróżniony przez samych pacjentów, którzy zgłosili placówkę do innowacyjnego Projektu „Zadowolony Pacjent” realizowanego przez Instytut Badań Marki.

W/w przeczą stwierdzeniu braku nowoczesnego zarządzania i pomysłu na rozwój. Szpital posiada wysokospecjalistyczną aparaturę, znakomicie wyszkoloną kadrę medyczną oraz realizuje wysokospecjalistyczne procedury medyczne, nieobecne w innych szpitalach powiatowych.

Wprowadza nowe procedury medyczne wykonywane w szpitalach klinicznych i uniwersyteckich.

Opinie konsultantów wojewódzkich o działalności Szpitala są bardzo wysokie, a pacjenci mają zapewnione leczenie na bardzo wysokim poziomie. 

Dowodem na to, jest zwiększanie liczby leczonych osób, ale także fakt, iż ok.50% pacjentów jest spoza naszego powiatu, w tym 25 % spoza województwa świętokrzyskiego.

Można stwierdzić, że Szpital w Końskich znany jest w Polsce z bardzo dobrego leczenia oraz zarządzania całej kadry, nie tylko Dyrekcji ZOZ.

 1. „Biurokracja” w ZOZ Końskie związana jest z coraz nowymi przepisami prawa, nie tylko medycznego. Aby personel medyczny odciążony został od pracy administracyjnej w każdej medycznej komórce organizacyjnej zatrudnieni są statystycy medyczni, którzy wspierają lekarzy w pracy administracyjnej.  Niestety, są przepisy Ministra Zdrowia nakładające obowiązek dokonywania wpisów w dokumentacji medycznej tylko i wyłącznie przez pracowników wykonujących zawód medyczny. Działający system informatyczny ułatwia prowadzenie dokumentacji medycznej, a obecna modernizacja systemu, realizowana w ramach projektu unijnego zdecydowanie ułatwi pracę administracyjną pracowników , zwłaszcza medycznych.
 1. W ZOZ Końskie nie ma „nadmiernego zatrudnienia administracji”. W administracji zatrudnione są 44 osoby, co stanowi ok. 5 % ogółu zatrudnionych (882 etaty). Pracownicy administracji zgłaszają braki w zatrudnieniu, wynikające z coraz to nowych obowiązków prawnych, sprawozdawczych dla centralnych i regionalnych instytucji, w tym NFZ.
 1. Wynagrodzenie pielęgniarek w porównaniu do lat ubiegłych jest systematycznie podwyższane. ZOZ realizuje w 100% porozumienie pomiędzy Ministrem Zdrowia, a środowiskiem pielęgniarek i położonych .

Na dzień 1.06.2019 r. średnie wynagrodzenie pielęgniarek – bez kadry kierowniczej wynosi 5.229,15 zł. I, w porównaniu do innych zawodów medycznych (fizjoterapeuci, technicy radiolodzy) jest prawie 2 razy większe.

Rzeczywiście, wynagrodzenie fizjoterapeutów i techników radiologii wymaga zwiększenia, co Dyrekcja ZOZ zgłaszała do NFZ, czy Ministra Zdrowia. Pomimo braku centralnych rozwiązań w 2018 roku obydwie grupy zawodowe otrzymały podwyżkę wynagrodzenia -średni ok. 250 zł na etat.

Dyrekcja zakładu  w ten, niewystarczający dla pracowników, sposób potwierdziła ich słuszne żądania . Od 1 lipca 2019 r. mają być wprowadzone centralne rozwiązania, które mogą poprawić sytuację materialną pracowników.

Sprzątaczki nie są pracownikami Szpitala. O ich wynagrodzeniach decyduje inny pracodawca.

Dyrekcja ZOZ rozumie troskę p. Roberta Plecha o stan materialny pracowników Szpitala i mamy nadzieję, że nasz zakład może uzyskać środki na utrzymanie obiektu – remonty, inwestycje, projekty unijne, zakupy aparatury i sprzętu medycznego z budżetu właściciela – Rady Powiatu, czy też innych samorządów.

Pozwoli to własne środki finansowe przeznaczyć na wzrost wynagrodzeń tych, którzy zarabiają najmniej tj. fizjoterapeutów, techników radiologii, statystyków medycznych, pracowników administracji i obsługi technicznej Szpitala.

 1. Sytuacja ekonomiczna jest trudna, ale ZOZ nie posiada na dzień 10.06.2019 r. zobowiązań wymagalnych. Strata z 2018 roku wynika ze wzrostów kosztów działalności (płace, sprzęt medyczny, leki, energia, gaz, i inne) oraz utrzymywanie nierentownej działalności np. ZOL – ok 1 mln straty, poradnia zdrowia psychicznego – 170 tys. zł. straty, poradnia chirurgii szczękowej- ok 130 tys. zł. straty –  w/w komórki organizacyjne nie zostały zlikwidowane przez właściciela, ani nie uzyskały dofinansowania ze strony Rady Powiatu.

Ponadto wiele oddziałów szpitalnych np. OIOM, Blok operacyjny, chirurgia ogólna, urologia, oddział wewnętrzny, oraz wiele poradni specjalistycznych przynosi straty, ze względu na niskie wyceny procedur przez NFZ.

Jeżeli właściciel będzie chciał pozbyć się deficytowej działalności, to może uczynić to prawnie, poprzez skreślenia tych oddziałów, poradni  specjalistycznych ze  statutu Szpitala.

Szpitale powiatowe w Polsce są w bardzo trudnej sytuacji finansowej, w przeciwieństwie do prywatnych przychodni podstawowej opieki zdrowotnej, które generują zyski dla ich właścicieli.

Koszty opieki w  lecznictwie podstawowym „przerzucane” są na Szpitalne Oddziały Ratunkowe, oddziały szpitalne oraz Przychodnie specjalistyczne , co również ma miejsce w ZOZ Końskie.

Poprawa sytuacji finansowej szpitali powiatowych wymaga wzrostu wycen procedur i kontraktów przez NFZ, dofinansowania inwestycji szpitalnych przez samorządy powiatowe ale również i samorządy  gmin .

Jeżeli p. Robert Plech stwierdza w oświadczeniu nieprawidłowości w Szpitalu, to powinien poinformować o tym Dyrekcję ZOZ-u, Radę Powiatu bądź inne uprawnione instytucje.

         

Z poważaniem

W mieniu Dyrekcji ZOZ w Końskich

dr n. med. Wojciech Przybylski

Dyrektor ZOZ Końskie

REKLAMA

5 thoughts on “Przybylski odpowiada Plechowi w sprawie szpitala

 1. z_trybuny_tak_to_wyglada 10 czerwca 2019 at 18:20 - Reply

  Pan Dyrektor, z całym szacunkiem dla wieloletnich dokonań, albo się czegoś boi, albo ma alergię polityczną. Bardzo wyważony list Pana Plecha, doceniający status podmiotu leczniczego, zwracający uwagę na jego zagrożenia i szanse, który jest w trudnej sytuacji finansowej, został nadinterpretowany przez Pana Dyrektora. Przytoczone stwierdzenia, niestety – i mam nadzieję, że przez nadmierne uniesienie autora – potwierdzają brak nowoczesnego podejścia – choćby w zakresie dokumentacji medycznej. Ogólnodostępne informacje dotyczące sposobu finansowania ZOL, kontraktu NFZ oraz analiza porównawcza innych placówek tego typu, jasno wskazują, że ZOL jest nominowany przez dyrekcję na kozła ofiarnego generującego największe zadłużenie.
  Wszyscy wiedzą, że poz, pojedyncze specjalności aos, część specjalności szpitalnych jest dochodowa. Po co te Pana przytyki dotyczące prywatnego sektora, w którym większość Pana kolegów z branży świetnie się odnajduje. Istota rzeczy w publicznym podmiocie wielospecjalistycznym, polega na odpowiednim wyważeniu tego na co nas stać, z tym co byśmy chcieli, nie zapominając, że pewne zadania społeczne musimy zrealizować (i nie można nimi grać).
  „Koszty opieki w lecznictwie podstawowym „przerzucane” są na Szpitalne Oddziały Ratunkowe, oddziały szpitalne oraz Przychodnie specjalistyczne , co również ma miejsce w ZOZ Końskie” – jeżeli tak jest, to jest to również problem organizacji ZOZ.
  Panie Dyrektorze, Pana odpowiedź jest niegodna osoby, tak zasłużonej dla koneckiego szpitala. Jeżeli Pan ma ochotę prowadzić dialog, to proszę czytać ze zrozumieniem, mówić otwarcie o pomysłach, potrzebach, ale na pewno nie ATAKOWAĆ. Jako mieszkaniec powiatu, pacjent szpitala, oczekiwałbym od Pana postawy apolityczno-eksperckiej.

 2. ZOZ w Końskich jest tak „cudowny” że biorąc ot choćby pierwsze z brzegu, np. kobiety rodzące widać jak na czworakach z stamtąd uciekają do Opoczna czy oblężonych porodówek w Kielcach. Ot chyba nie chcą przeciążać tak „wspaniałej” placówki swoimi problemami.
  Tyle nagród za to i owo, to jak tu „głupią ciążą” zawracać im głowę, zajmować cenne minuty. Wspaniały jest ten ZOZ, a lekarze jacy biedni, nie nadążają doglądać swoich prywatnych biznesów, tyle czasu spędzają na dyżurach.

  Och jakże wspaniała ta nasza Polska powiatowa, prawda ???

 3. Wszystko ładnie, pięknie, ale jak można mówić, że wszystko jest dobrze, skoro z powodu zadłużenia grozi szpitalowi bankructwo?

 4. Można wszystko ładnie napisać i później przeczytać, wszyscy zobaczą – część kandydujących mówi że jest ok część ratuje szpital z bankructwa, obiekt bardzo piękny w środku jak i na zewnątrz teren. Same podwyżki dla personelu nic nie załatwia ,trzeba pomyśleć o wyborcach, którzy korzystają bądź będą korzystać z usług szpitalnych. Nie może być tak że w szpitalu jest termin roczny np: okulisty a na mieście od ręki. Temat nie dotyczy tylko Końskich. Wybudowany piękny obiekt przez naszych dziadków, ojców oddać w prywatne ręce? Czemu takie dyskusje na poważne tematy pojawiają się przed wyborami, a po wyborach milkną. Czemu kandydujacy nie mają wspólnej koncepcji dla dobra powiatu i mieszkańców? Pozdrawiam.

 5. To co na temat wynagrodzeń pisze dyrektor to fikcja dla ludzi. Dlaczego zawyżył wynagrodzenie pielęgniarek (chyba, że o czymś nie wiedzą) a nie ujawnił zarobków innych grup zawodowych? Zawsze pielęgniarki były ,,pożeraczami” budżetu w tym szpitalu pomimo, że ciężko harują na te wymienione przez dyrektora sukcesy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *