REKLAMA

Są środki na staże, rozpoczęcie działalności i dotacje do miejsc pracy

Powiatowy Urząd Pracy z Końskich ogłosił nabory na różne formy wsparcia. Są pieniądze między innymi na rozpoczęcie działalności, na staże oraz dotacje dla pracodawców na utworzenie miejsc pracy. 

REKLAMA

Powiatowy Urząd Pracy w Końskich ogłosił nabór na:

REKLAMA

staże (maksymalnie 4 miesięczne staże z deklaracją zatrudnienia minimum na 2 m-ce w pełnym wymiarze czasu pracy). Wsparcie finansowane jest ze środków Funduszu Pracy. Niniejszy nabór prowadzony będzie od dnia 2 sierpnia 2021 roku do momentu wyczerpania limitu środków przeznaczonych na ww. formę wsparcia. Szczegółowe informacje u przypisanych doradców klienta.

Regulaminy i druki wniosków dostępne na stronie internetowej Urzędu: www.konskie.praca.gov.pl.

Kolejna możliwa forma wsparcia to refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

Aktualnie obowiązująca maksymalna kwota refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy wynosi 25 000 złotych.

w zakresie środków EFS:
– w ramach projektu pozakonkursowego PO WER dla osób młodych w wieku 18-29 lat zarejestrowanych w PUP Końskie jako bezrobotne, nabór ogłoszony został od dnia 10 czerwca 2021 roku i jest prowadzony w sposób ciągły do momentu wyczerpania limitu środków.

– w ramach projektu pozakonkursowego RPO WŚ dla osób w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin) zarejestrowanych w PUP Końskie jako bezrobotne, nabór ogłoszony został od dnia 10 czerwca 2021 roku i jest prowadzony w sposób ciągły do momentu wyczerpania limitu środków.

w zakresie środków FP:
– w ramach limitu środków Funduszu Pracy dla osób zarejestrowanych w PUP Końskie jako bezrobotne, nabór ogłoszony został od dnia 10 czerwca 2021 roku i jest prowadzony w sposób ciągły do momentu wyczerpania limitu środków.

Szczegółowe informacje u doradców klienta pod nr tel. 41 260 43 63 wew. 204, 205.

Wnioski i kryteria w zakresie powyższego naboru są do pobrania na stronie: www.konskie.praca.gov.pl.

Z kolei dla osób bezrobotnych chcących założyć własną działalność gospodarczą są środki na start. Tutaj także trwa nabór.

Powiatowy Urząd Pracy w Końskich zaprasza osoby bezrobotne  chcące samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą do składania wniosków w ramach trwających naborów na:

– jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.

Aktualnie obowiązująca maksymalna kwota dotacji wynosi 25 000 złotych.

  • w zakresie środków EFS:

– w ramach projektu pozakonkursowego PO WER dla osób młodych w wieku 18-29 lat zarejestrowanych w PUP Końskie jako bezrobotne, nabór ogłoszony został od dnia 10 czerwca 2021 roku i jest prowadzony w sposób ciągły do momentu wyczerpania limitu środków.

  • w zakresie środków FP:

– w  ramach limitu środków Funduszu Pracy dla osób zarejestrowanych w PUP Końskie jako bezrobotne, nabór ogłoszony został od dnia 10 czerwca 2021 roku i jest prowadzony w sposób ciągły do momentu wyczerpania limitu środków.

Zapraszamy do współpracy zainteresowane osoby bezrobotne. Szczegółowe informacje u doradców klienta pod nr tel. 41 260 43 63 wew. 204, 205. Wnioski i kryteria w zakresie powyższego naboru są do pobrania na stronie www.konskie.praca.gov.pl

REKLAMA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *